Co všechno jsme v Arnice stihli v roce 2022?

  Tady je stručný výčet, ale nevešlo se tam všechno.

  •   V Poodří jsme vysadili  460 stromků
  •   Ošetřili jsme 115 lip postižených invazí jmelí
  •   Vyhodnotili jsme statistiky kácení a výsadby u krajských silnic
  •   Odstartovali jsme již 5. ročník Tour de aleje
  •   Ve spolupráci s odborníky jsme vydali publikaci „Dopravní tepna Labe…?”, která shrnuje ekonomické, dopravní a ekologické argumenty proti výstavbě jezů na Labi. Labe bráníme před výstavbou jezů u Děčína už 20 let a boj s nástupem nového vedení města pokračuje.
  •   V Bosně a Hercegovině, kde pomáháme místním bojovat proti ničení divokých řek výstavbou přehrad a vodních elektráren, jsme uspořádali konferenci „Free The Rivers 2022“ které se zúčastnili odborníci a odbornice z několika zemí
     Zveřejnili jsme největší znečišťovatele v Česku. Nejhůře na tom byla Spolana a cementárna v Prachovicích
  •   V Thajsku jsme spolu s místní organizací EARTH odhalili toxické látky v kachních vejcích, které pochází ze zpracovávání elektroodpadu
  •   Pomohli jsme 30 spolkům zpracovat připomínky k metropolitnímu plánu
  •   Nákladové nádraží Žižkov – díky nám byly změněny plány developerů ve prospěch Pražanů
  •   Ve spolupráci s vědeckými institucem jsme uskutečnili výzkum participativního bydlení v pěti městech ČR
  •   Arménie –  pokračovali jsme v odborné podpoře místních komunit proti rozšiřování dolů, které je nebezpečím pro lidi i přírodu
  •   Bělarus a Ukrajina – pomohli jsme rozjet síť stanic na měření znečištění vzduchu a radiace a několikrát jsme dovezli materiální pomoc lidem postiženým válkou
  •   Moldavsko – vyškolili jsme několik dobrovolných strážců přírody a pomohli jsme místním organizacím se sázením stromů
  •   Thajsko a Indonesie – pokračovali jsme v dlouhodobé podpoře vytváření registru znečišťovatelů a v monitpringu znečištění v průmyslových oblastech
  •   Kazachstán – rozjeli jsme nový projekt na adaptaci na klimatické změny
  https://www.arnika.org/

  Autor