Autor: Arnika

Do roku 2023 Arnika vstoupila s ambicemi zbořit mýty o řekách a vodě v krajině. Například, víte, jestli jez či přehrada nepomáhá zadržet vodu v krajině? Pokud jde o vodu pitnou a užitkovou, přehrady hrají nesporně důležitou roli. Ještě významnější jsou ale zdroje vody podzemní. A voda, kterou čerpáme z podzemních zdrojů, musí být doplňována postupným zasakováním vody z krajiny. Pokud jde o vodu v půdě a v krajině, mohou přehrady pomoci pouze za předpokladu vybudování nákladných zavlažovacích souprav. Mnohem lépe nám ale poslouží meandry, slepá ramena a mokřady obecně a ty právě v důsledku regulací řek a staveb přehrad zanikají. Přehrady mají také velmi negativní dopady…

Více

150 občanů, zastupujících spolky, které podpořily otevřenou výzvu poslancům organizací Arnika, Zelený kruh a Greenpeace, protestovalo v pondělní podvečer s helmami a zalepenými ústy na Staroměstském náměstí v Praze. Cílem happeningu bylo znovu poslancům a poslankyním připomenout, že mají obnovit právo veřejnosti vyjadřovat se ke stavebním záměrům, pokud ovlivňují životní prostředí, a zastavit tak návrat ke stavu před rokem 1989, kdy bylo vyjádření takového názoru považováno za zločin proti hospodářství a státu. V úterý 7. března totiž probíhá druhé čtení novely stavebního zákona a souvisejících zákonů. Na happening dorazil i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a mimo jiné řekl: “Odpovědnost za…

Více

Deset členských organizací Českého fóra rozvojové spolupráce (FoRS) pomáhá na Ukrajině válkou zasaženým lidem, ale i životnímu prostředí. Za rok války poskytly pomoc v hodnotě přes 2,22 mld. Kč. Pomohly tak více než 1,19 mil. lidí a posilují dobré jméno naší země v zahraničí. Svou roli v Ukrajině vidí řada neziskových organizací jako dlouhodobou. Bezprostřední humanitární pomoc přechází do trvalejší podpory vnitřně vysídlených lidí a zajištění důstojných životních podmínek. Je také potřeba zaměřit se na podporu sociálních služeb, roli občanského sektoru, podporovat boj proti dezinformacím a sdílet transformační know-how v oblasti dobrého vládnutí a vzdělávání „Důležitost české podpory ukrajinské občanské…

Více

Publikace je věnovaná možnostem snižování produkce odpadů v domácnostech nejen v Praze. Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Z hlediska dopadu na životní prostředí je to důležitější, než odpady třídit a recyklovat. Odhadujeme, že snížení produkce odpadu o 10 kg má stejný dopad, jako když se zrecykluje 30 kg surovin. Recyklaci samozřejmě podporujeme také. Jen si je třeba uvědomit, že ta je jen částečným řešením celé situace a že není zadarmo. I o tom v publikaci naleznete data. Poznámka: V publikaci jsou aktivní odkazy, proto není vhodné publikaci tisknout Nahlédnout do obsahu můžete zde: https://arnika.org/jak-na-odpady-v-praze

Více

Vítězná fotografie Aleje roku 2022 pochází z Ústeckého kraje. Její autorka Petra Štelcichová do soutěže poslala hned tři snímky Nádražní aleje u Hory svatého Šebestiána, aby ukázala, že její kouzlo nezmizí v žádném ročním období. Na druhém místě skončila fotografie aleje Lipky v Telči na Vysočině a jako třetí snímek Dubové aleje v krajinářském parku Mošnice v Pardubickém kraji. Nádražní alej nás zavede zpátky do historie, k zaniklému nádraží Hora sv. Šebestiána, které se nachází na dnes už nevyužívané železniční trati Křimov–Reitzenhain. Dříve byla důležitou nákladní spojnicí s Německem, kudy se převáželo uhlí ze severočeských dolů za hranice. Trať byla…

Více

Výbory Poslanecké sněmovny právě projednávají novelu stavebního práva. Vládou předložená verze nepočítá s účastí veřejnosti při povolování staveb, které mají dopady na životní prostředí. Poslanci však mohou do 20. února předkládat pozměňovací návrhy. Organizace Zelený kruh a Arnika vyzvaly poslance, aby schválili pozměňovací návrh, který veřejnosti účast v těchto řízeních umožní. Přestože uplynuly už skoro tři měsíce, žádný z poslaneckých klubů zatím na otevřený dopis, ke kterému se připojilo již 110 spolků z celé republiky, neodpověděl. Arnika a Zelený kruh proto vyzývají všechny občany, kterým záleží na občanském právu vyjádřit se k záměrům, které mohou ovlivnit životní prostředí či zásadně proměnit…

Více

Do letošního ročníku ankety Alej roku nominovali lidé 93 alejí a stromořadí ze všech 14 krajů v České republice. Lidé jim celkově poslali 7391 hlasů. Vyhlašujeme celorepublikovou vítěznou alej s největším počtem hlasů a následně vítěznou alej za každý kraj. Každý výherce se může těšit na hodnotné ceny. A která, že ta alej za rok 2022 se stala tou nejoblíbenější? Na prvním místě se umístil Moravskoslezský kraj s Lipovou aleji na Uhlířském vrchu s počtem hlasů 1041.   Ve 12. ročníku ankety Alej roku se stává Alejí roku 2022 Lipová alej na Uhlířském vrchu – titul se vrací po 8 letech…

Více

Co všechno jsme v Arnice stihli v roce 2022? Tady je stručný výčet, ale nevešlo se tam všechno. •   V Poodří jsme vysadili  460 stromků •   Ošetřili jsme 115 lip postižených invazí jmelí •   Vyhodnotili jsme statistiky kácení a výsadby u krajských silnic •   Odstartovali jsme již 5. ročník Tour de aleje •   Ve spolupráci s odborníky jsme vydali publikaci „Dopravní tepna Labe…?”, která shrnuje ekonomické, dopravní a ekologické argumenty proti výstavbě jezů na Labi. Labe bráníme před výstavbou jezů u Děčína už 20 let a boj s nástupem nového vedení města pokračuje. •   V Bosně a Hercegovině, kde pomáháme místním bojovat proti ničení divokých řek…

Více

Anketu Alej roku pořádá spolek Arnika již 12. rokem a zapojuje se do ní široká veřejnost. Letos o titul soutěží 92 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky. Hlasování probíhá na webu alejroku.cz, kde si můžete vybrat jednu alej a dát jí svůj hlas. Hlasovací formulář se uzavře ve středu 11. ledna ve 12 hodin. Počty hlasů jsou sice nyní skryté, my vám však prozradíme několik informací,  které by vás mohly motivovat. Soutěž stále  běží a vše se ještě  může změnit. Jak jste mohli zjistit v prosinci 2022, kdy jsme na několik dní odkryli počty hlasů, favoritkou byla alej…

Více

O nejoblíbenější aleji roku 2022 můžete rozhodnout i Vy! Do ankety Alej roku se letos přihlásilo 93 alejí z celé České republiky. Aleje soutěží v kategoriích Celostátní vítězka pro rok 2022 a Nejoblíbenější aleje v jednotlivých krajích. Hlasování začalo již 2. listopadu, a je tak v plném proudu. Dejte svůj hlas té své oblíbené na www.alejroku.cz.  K hlasování vybízí i její patron, fotograf příběhů lidí a přírody, Prokop Pithart. Podívejte se na videovýzvu od Prokopa Pitharta.  Pokochejte se nádhernými fotografiemi, začtěte se do příběhů, které stromy v alejích můžou vyprávět díky své dlouhověkosti, nebo se inspirujte příběhy jak vysázet novou alej. Nominace přicházely ze všech koutů České republiky a možná mezi nimi objevíte alej, kterou dobře znáte, ale  nenapadlo by vás, že může mít takový genius loci. Můžete jí…

Více