Autor: Arnika

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí. Je toho mnoho, co je potřeba udělat: •   Nakoupit nové sazenice stromů a další výsadbový materiál (kůly, úvazky, pletivo pro ochranu proti poškození zvěří) •   Odpracovat v terénu stovky hodin při dosadbách, zalévání a ošetřování vysazených stromků, ale také při hledání míst pro výsadbu dalších stromů •   Zajistit odborné služby arboristů, kteří nám pomáhají ošetřovat stromy – biotopy •   Odpracovat další stovky hodin při sledování aktuálních kauz a přípravě odborných článků a komentářů •   Provozovat bezplatnou ekoporadnu, kde radíme veřejnosti, zemědělcům, silničářům i starostům s výsadbami a…

Více

Dneska už není problém objednat na internetu bytový vermikompostér, na výběr je z mnoha designů v cenovém rozpětí 1200 – 3500 Kč. Výroba vlastního je ale snadná, zábavná, může se zapojit celá rodina a když budete šikovní, vyjde vás na pár korun. Nádoby mohou mít různý tvar a velikost, důležité je, aby se daly zavřít a skládat na sebe od nádob od zmrzliny (1,5l) přes kbelíky od barev nebo štuku až po 15-20l nádoby od potravin z jídelen. Zkuste se poptat v potravinových provozovnách, bezobalových obchodech nebo řemeslníků. Využijete tak potencionální odpad a plast upcyklujete. Podrobný návod s fotografiemi najdete zde: https://arnika.org/odpady/nase-temata/zvaz-to/vyroba-vermikomposteru-fotonavod…

Více

V minulém týdnu se v poslanecké sněmovně hlasovalo o tom, jak se nám v Praze bude žít. Stavební zákon, který rozhodne o právu veřejnosti vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí, právě prochází novelizací. Současný návrh minimalizuje účast veřejnosti v povolování staveb na takovou míru, že již nebude možné ovlivnit některé bezohledné developerské projekty a chránit svoji čtvrť a dokonce i mnohé přírodní lokality.  Naše usilovná práce již nyní sklízí úspěchy. Máme nevídanou podporu tisíců lidí a podporu úřadu ombudsmana. Díky našemu společnému úsilí Ministerstvo životního prostředí připravilo pozměňovací návrh, který vrací účast veřejnosti alespoň v případě, kdy se jedná o kácení stromů nebo zvláště chráněné živočichy a rostliny. Tento návrh ale považujeme za nedostatečný. Díky naší aktivitě byl předložen nový pozměňovací návrh, který vrací účast veřejnosti…

Více

Do roku 2023 Arnika vstoupila s ambicemi zbořit mýty o řekách a vodě v krajině. Například, víte, jestli jez či přehrada nepomáhá zadržet vodu v krajině? Pokud jde o vodu pitnou a užitkovou, přehrady hrají nesporně důležitou roli. Ještě významnější jsou ale zdroje vody podzemní. A voda, kterou čerpáme z podzemních zdrojů, musí být doplňována postupným zasakováním vody z krajiny. Pokud jde o vodu v půdě a v krajině, mohou přehrady pomoci pouze za předpokladu vybudování nákladných zavlažovacích souprav. Mnohem lépe nám ale poslouží meandry, slepá ramena a mokřady obecně a ty právě v důsledku regulací řek a staveb přehrad zanikají. Přehrady mají také velmi negativní dopady…

Více

150 občanů, zastupujících spolky, které podpořily otevřenou výzvu poslancům organizací Arnika, Zelený kruh a Greenpeace, protestovalo v pondělní podvečer s helmami a zalepenými ústy na Staroměstském náměstí v Praze. Cílem happeningu bylo znovu poslancům a poslankyním připomenout, že mají obnovit právo veřejnosti vyjadřovat se ke stavebním záměrům, pokud ovlivňují životní prostředí, a zastavit tak návrat ke stavu před rokem 1989, kdy bylo vyjádření takového názoru považováno za zločin proti hospodářství a státu. V úterý 7. března totiž probíhá druhé čtení novely stavebního zákona a souvisejících zákonů. Na happening dorazil i ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a mimo jiné řekl: “Odpovědnost za…

Více

Deset členských organizací Českého fóra rozvojové spolupráce (FoRS) pomáhá na Ukrajině válkou zasaženým lidem, ale i životnímu prostředí. Za rok války poskytly pomoc v hodnotě přes 2,22 mld. Kč. Pomohly tak více než 1,19 mil. lidí a posilují dobré jméno naší země v zahraničí. Svou roli v Ukrajině vidí řada neziskových organizací jako dlouhodobou. Bezprostřední humanitární pomoc přechází do trvalejší podpory vnitřně vysídlených lidí a zajištění důstojných životních podmínek. Je také potřeba zaměřit se na podporu sociálních služeb, roli občanského sektoru, podporovat boj proti dezinformacím a sdílet transformační know-how v oblasti dobrého vládnutí a vzdělávání „Důležitost české podpory ukrajinské občanské…

Více

Publikace je věnovaná možnostem snižování produkce odpadů v domácnostech nejen v Praze. Odpady produkujeme prakticky denně, každý den máme příležitost vytvořit jich méně. Z hlediska dopadu na životní prostředí je to důležitější, než odpady třídit a recyklovat. Odhadujeme, že snížení produkce odpadu o 10 kg má stejný dopad, jako když se zrecykluje 30 kg surovin. Recyklaci samozřejmě podporujeme také. Jen si je třeba uvědomit, že ta je jen částečným řešením celé situace a že není zadarmo. I o tom v publikaci naleznete data. Poznámka: V publikaci jsou aktivní odkazy, proto není vhodné publikaci tisknout Nahlédnout do obsahu můžete zde: https://arnika.org/jak-na-odpady-v-praze

Více

Vítězná fotografie Aleje roku 2022 pochází z Ústeckého kraje. Její autorka Petra Štelcichová do soutěže poslala hned tři snímky Nádražní aleje u Hory svatého Šebestiána, aby ukázala, že její kouzlo nezmizí v žádném ročním období. Na druhém místě skončila fotografie aleje Lipky v Telči na Vysočině a jako třetí snímek Dubové aleje v krajinářském parku Mošnice v Pardubickém kraji. Nádražní alej nás zavede zpátky do historie, k zaniklému nádraží Hora sv. Šebestiána, které se nachází na dnes už nevyužívané železniční trati Křimov–Reitzenhain. Dříve byla důležitou nákladní spojnicí s Německem, kudy se převáželo uhlí ze severočeských dolů za hranice. Trať byla…

Více

Výbory Poslanecké sněmovny právě projednávají novelu stavebního práva. Vládou předložená verze nepočítá s účastí veřejnosti při povolování staveb, které mají dopady na životní prostředí. Poslanci však mohou do 20. února předkládat pozměňovací návrhy. Organizace Zelený kruh a Arnika vyzvaly poslance, aby schválili pozměňovací návrh, který veřejnosti účast v těchto řízeních umožní. Přestože uplynuly už skoro tři měsíce, žádný z poslaneckých klubů zatím na otevřený dopis, ke kterému se připojilo již 110 spolků z celé republiky, neodpověděl. Arnika a Zelený kruh proto vyzývají všechny občany, kterým záleží na občanském právu vyjádřit se k záměrům, které mohou ovlivnit životní prostředí či zásadně proměnit…

Více

Do letošního ročníku ankety Alej roku nominovali lidé 93 alejí a stromořadí ze všech 14 krajů v České republice. Lidé jim celkově poslali 7391 hlasů. Vyhlašujeme celorepublikovou vítěznou alej s největším počtem hlasů a následně vítěznou alej za každý kraj. Každý výherce se může těšit na hodnotné ceny. A která, že ta alej za rok 2022 se stala tou nejoblíbenější? Na prvním místě se umístil Moravskoslezský kraj s Lipovou aleji na Uhlířském vrchu s počtem hlasů 1041.   Ve 12. ročníku ankety Alej roku se stává Alejí roku 2022 Lipová alej na Uhlířském vrchu – titul se vrací po 8 letech…

Více