Autor: Arnika

Obrovský drak chrlící plastový odpad, který se objevil v Bruselu, odkazuje na dlouhodobý a palčivý problém s vývozem plastové odpadu do rozvojových zemí… ať už se jedná o jednorázové plasty, či třeba starou elektroniku, která často končí na obrovských skládkách ve třetích zemích světa. My věříme, že nový návrh Evropské komise o obchodování s odpadem, který je označován za zatím „nejambicióznější“, by mohl mít obrovský pozitivní vliv na snížení negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí. Článek k tématu přímo od zdroje (v angličtině) najdete tady: https://www.ban.org/news/2021/10/4/european-firms-face-near-total-ban-on-waste-exports Další související články si můžete přečíst na stránkách Arniky v sekci Odpady:…

Více

Řeky jsou cévy krajiny. Přirozené řeky a krajina kolem nich plní mnoho funkcí – tlumí povodně, zadržují vodu pro období sucha, čistí vodu, jsou domovem pro rostliny a živočichy a inspirujícím místem pro člověka. Bohužel, neuváženými zásahy v minulosti a nadměrným využíváním říční krajiny řeky mnohé z těchto funkcí ztratily. U nás i v zahraničí již z přirozených řek nezbylo mnoho a i to málo je ohroženo. Arnika přirozené, živé řeky brání. Oponujeme nebezpečným projektům jejich další kanalizace, pomáháme místním lidem chránit a pečovat o jejich vodní toky, podporujeme obnovu přírodního charakteru řek a propagujeme udržitelné způsoby hospodaření v říční krajině. https://arnika.org/voda/nase-temata/zive-reky Za obce bez přehrad…

Více

V Poodří ode dneška čekají napínavé úkoly, které účastníky zavedou pěšky nebo na kole do známých i neznámých zákoutí. Benefiční hra o hodnotné ceny pro celou rodinu probíhá do 12. září 2021. Soutěž pořádá spolek Arnika a hráči zápisným přispějí na výsadbu stromů, ve kterých v budoucnu najde svůj domov vzácný brouk páchník. Účast v Tour de aleje je benefiční. Zápisným do hry přispějete například na nákup sazenic dubů a starých odrůd hrušní, výsadbového materiálu a ochrany proti okusu zvěří. S vaší podporou můžeme zajistit vše, co je nutné k výsadbě stromků, které za desítky let budou přínosem pro místní hospodáře a biotopy…

Více

Cílem řízení je, aby inspekce podnikla kroky například k obnově a ozdravení řeky nebo zajištění technických opatření u potenciálních pachatelů, dokud se skutečný viník nenajde. Ačkoliv tak měla učinit hned po tragické havárii na Bečvě loni v září z vlastní iniciativy, dosud se tomu bránila. ČIŽP proces zahájila až  na základě žádosti spolků Arnika, Českého rybářského svazu a Vsetínského fóra. “Věříme, že inspekce fatální selhání odčiní a řízením přispěje k nápravě škod. Dohlédneme na to, zda řízení aktivně vede a probíhá paralelně s trestním vyšetřováním tak, jak ze zákona má,” říká Kamil Repeš z Arniky. Správní řízení o uložení nápravných opatření bylo zahájeno zcela poprvé, přestože…

Více

Dotčení sousedé podali odvolání proti územnímu rozhodnutí pro obchodní dům vedle hotelu InterContinental. Proti stavbě se postavila také Rada hlavního města Prahy (RHMP). Poté ale magistrátní úředníci paradoxně povolili, aby investor využil pro přípojky a zemní konstrukce sporné novostavby městské pozemky. Rada podala prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje (IPR) rovněž odvolání, za to však se závažnými chybami. Arnika proto Institutu plánování a rozvoje zasílá návrh na doplnění, aby odvolání bylo kompletní. Celý článek najdete na: https://arnika.org/prazane-se-odvolali-proti-kostce-na-namesti-milose-formana SOUVISEJÍCÍ: https://www.adam.cz/clanek-2021020072-prazane-se-postavili-proti-nekterym-zmenam-uzemniho-planu-sveho-mesta.html

Více

Jedenáctý ročník ankety o nejoblíbenější alej odstartoval 1. června 2021 Do soutěže pořádané spolkem Arnika může přihlásit nejkrásnější aleje nebo stromořadí opravdu každý.Stačí zaslat fotografii s krátkým příběhem pomocí formuláře na www.alejroku.cz. Uzávěrka nominací je na konci října, poté o vítězce rozhodne veřejnost v internetovém hlasování. „Pojďte s námi objevovat ta nejkrásnější místa v České republice a představte nám nejhezčí aleje ve vašem okolí nebo když pojedete někam na výlet. Můžete také upozornit na ty, které jsou nově vysazené nebo kterým hrozí pokácení. Velmi se těšíme, až budeme v letošním jedenáctém ročníku vybírat tu nejkrásnější alej,“ říká patronka ankety a muzikálová herečka Petra…

Více