Autor: Greenpeace Česká republika

Vyzvěme společně státní firmu Lesy České republiky a ministra zemědělství, ať ukončí drancování těch nejcennějších lesů u nás.  Státní firma Lesy České republiky se stará špatně o lesy, které patří nám všem. Upřednostňuje svůj zisk a dřevařský průmysl před ochranou biodiverzity a zachováním jedinečných starých lesů. Kácení lesů starších 120 let stále pokračuje a je čas říct dost!  Snaha Lesů ČR odvést pozornost od drancování lesů je ohromná. Popírají vědecké informace, sazí malé smrčky tam, kde se jim nemůže dařit. Tvrdí, že se lesy bez lidského zásahu nebudou obnovovat, jako by tu lesy nebyly už dávno před námi. Snaží se…

Více

Dlouhodobá kampaň za záchranu starých lesů slaví dílčí úspěch. Jedná se jen o malou část vzácných starých lesů, ale je to krok kupředu. Krajský úřad zpřísnil ochranu vzácných bučin Krajský úřad Ústeckého kraje již rozhodl v 8 z 12 řízení, která spustil v květnu a zakázal kácení v lesních porostech starších 120 let. Nově bude přísně chráněno 466,92 hektarů starých lesů. Již dříve rozhodl úřad o ochraně starých lesů také v okolí Litvínova. Toto rozhodnutí navazuje na smluvní ochranu dojednanou mezi krajem a firmou I.H.Farm vlastněnou firmou uhlobarona Tykače, která po naší kampani konečně zajišťuje bezzásahovost 200 hektarů a šetrné hospodaření v dalších 400 hektarech vzácných bučin.…

Více

Máte rádi les? Lesy jsou místo, které nás inspiruje, kde čerpáme energii, kam utíkáme před ruchem každodenního života. Pojí se s ním mnoho našich vzpomínek a zážitků, často v nás vzbuzuje obdiv, ale i zvědavost. Víte třeba, čím se živí mlok skvrnitý? Anebo jak dlouhý jazyk má datel? Máme pro Vás 10 zajímavých otázek o starých lesích a životě v nich. Vždy je jen jedna správná odpověď. Tak schválně, kolik odpovědí budete znát? A žádné googlení, to by zkazilo zážitek 🙂 https://www.nekacejte.cz/kviz/

Více

Zastavme kácení starých lesů! Lesy starší 120 let, které nyní zmizí, se za našich životů už nevrátí. Jsou nenahraditelné, plné života, hmyzu, rostlin a živočichů. V této době, kdy čelíme kritickému úbytku biodiverzity, si takovou ztrátu nemůžeme dovolit. Naopak je třeba investovat do jejich obnovy, dokud ještě máme čas škody napravit. Rozmanitých a cenných starých lesů nám zbývá pouze 9 %. Nemůžeme si dovolit přijít o další. Nenechme chamtivé korporace ničit naši budoucnost jen kvůli zisku. Řekněme společně ministerstvu zemědělství a státní firmě Lesy České republiky „Nekácejte“. Můžeme zastavit devastaci našich starých lesů. Státní podnik Lesy ČR spravuje téměř polovinu…

Více