V minulém týdnu se v poslanecké sněmovně hlasovalo o tom, jak se nám v Praze bude žít.
  Stavební zákon, který rozhodne o právu veřejnosti vyjadřovat se ke stavbám ve svém okolí, právě prochází novelizací. Současný návrh minimalizuje účast veřejnosti v povolování staveb na takovou míru, že již nebude možné ovlivnit některé bezohledné developerské projekty a chránit svoji čtvrť a dokonce i mnohé přírodní lokality. 
  Naše usilovná práce již nyní sklízí úspěchy. Máme nevídanou podporu tisíců lidí a podporu úřadu ombudsmana. Díky našemu společnému úsilí Ministerstvo životního prostředí připravilo pozměňovací návrh, který vrací účast veřejnosti alespoň v případě, kdy se jedná o kácení stromů nebo zvláště chráněné živočichy a rostliny. Tento návrh ale považujeme za nedostatečný. Díky naší aktivitě byl předložen nový pozměňovací návrh, který vrací účast veřejnosti v plném rozsahu – spolky by tak mohly přírodu a krajinu chránit i v dalších případech (např. ochrana vody nebo půdy). 
  Poslanci dali přednost prvnímu pozměňovacímu návrhu předloženému MŽP. Druhý pozměňovací návrh, který by umožnil veřejnosti podávat námitky ve prospěch ochrany přírody a krajiny při povolování staveb v plném rozsahu, označili poslanci, kvůli formální chybě, za nehlasovatelný. Balíček zákonů nyní čeká projednání v Senátu, který může zákon v této podobě přijmout, ale také vrátit do poslanecké sněmovny s návrhy změn.
  Naše práce tedy nekončí. Stále je tu šance prosadit ochranu přírody a krajiny, kterou si všichni zasloužíme.  
  I nadále lobujeme, vysvětlujeme, organizujeme protesty a debaty, píšeme senátorům a senátorkám a vyjadřujeme se do médií. I nadále stojíme za více než sto padesáti spolky, které přišly 7.3. jasně vyjádřit svůj nesouhlas s omezením práv na happening. 
  Bez aktivní účasti veřejnosti by už mnohá pražská příroda či stromy nebyly zachovány. Je nutné usilovat o zakotvení práva vyjádřit se ke stavebním záměrům, které mají dopady na životní prostředí, v zákoně. 
  Václav Orcígr – Arnika
  Vedoucí kampaně Praha – město pro život
  foto Jakub Šedý, video Daniel Vcelis

  Autor