Do roku 2023 Arnika vstoupila s ambicemi zbořit mýty o řekách a vodě v krajině.
  Například, víte, jestli jez či přehrada nepomáhá zadržet vodu v krajině?
  Pokud jde o vodu pitnou a užitkovou, přehrady hrají nesporně důležitou roli. Ještě významnější jsou ale zdroje vody podzemní. A voda, kterou čerpáme z podzemních zdrojů, musí být doplňována postupným zasakováním vody z krajiny.
  Pokud jde o vodu v půdě a v krajině, mohou přehrady pomoci pouze za předpokladu vybudování nákladných zavlažovacích souprav. Mnohem lépe nám ale poslouží meandry, slepá ramena a mokřady obecně a ty právě v důsledku regulací řek a staveb přehrad zanikají.
  Přehrady mají také velmi negativní dopady na říční ekosystémy. Hráze a jezy zpomalují proudění v řekách na úplné minimum, takže vzniká stojatá voda, zvláště v případě velkých staveb.
  Mnoho dalších zbořených mýtů najdete TADY
  V Arnice se ochraně řek věnujeme nejen u nás, ale i v zahraničí. V Bosně a Hercegovině jsme místním lidem rozdali 200 tisíc korun na jejich malé lokální projekty. Díky tomu například mohli udělat biologické průzkumy cenných lokalit okolo řek, které si zaslouží územní ochranu, vydat turistické průvodce kaňonem řek a uspořádat řadu dalších akcí pro veřejnosti.
  Více o tom, jak s penězi naložili, si můžete přečíst TADY
  Mýty o přehradách boříme 
  I v Bruselu. Společně s více než stovkou nevládních ekologických organizací z celé Evropy žádáme zástupce EU, aby v revidované směrnici o obnovitelných zdrojích energie chránili evropské řeky před dalšími hydroenergetickými projekty. Jejich přínos je totiž velmi sporný, zatímco ekologická rizika značná. Vzhledem k tomu, že potenciál vodní energie je již v Evropě značně vyčerpán, nové vodní elektrárny by přechodu k obnovitelným zdrojům energie přispěly pouze nepatrně a způsobily by obrovské škody na našich řekách. 
  Přečtete si více
  Podpořte naši snahu chránit Labe a další evropské řeky. Děkujeme!
  Podpořit řeky a jejich ochranu můžete i zde: https://www.darujme.cz/projekt/1200425

  Autor