Archiv autora: Duc Anh Le

Již několik let Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) avizuje úpravu systému jazykové přípravy v povinném vzdělávání. Ten dosavadní totiž nebyl dostatečný, nedosáhly na něj všechny děti – a ty, které ano, byly podpořeny většinou jen odpoledne a málo. Systém dlouhodobě kritizovali odborníci i školy. Jazyková podpora byla financována prostřednictvím rozvojového programu, toto se však od roku 2021 díky změně financování regionálního školství definitivně ruší. Jak to bude od letošního roku, je ale stále nejasné! Do připravovaného systému se totiž vložilo Ministerstvo financí ČR a požaduje škrty. MŠMT připravilo do připomínkového řízení na přelomu roku nové znění vyhlášek o předškolním (č. 14/2005 Sb.) i základním vzdělávání (č. 48/2005 Sb.). Nový systém měl zvýšit…

Více