Obdobně jako v minulých letech pro vás připravila Pražská rada Junáka ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy rozvoz Betlémského světla historickou tramvají.

    Akce se bude konat v sobotu 17. 12. 2022 odpoledne.

    Opět pojedou dva historické vozy z doby rakousko-uherské monarchie tak, aby pokryly téměř celou Prahu a lidé si mohli přijít bezpečně Světélko připálit.

    Jízdní řády speciální linky číslo 43 naleznete pod tímto odkazem.

    Přijďte si s lucerničkou na některou ze zastávek nebo konečnou jednotlivých tras, kdy bude dostatek času na připálení. Těšíme se na vás.

    Více informací naleznete na webu a Instagramu skautského kraje Praha, pod odkazy: