Plamínek zapálený z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství.

  Rozvoz Betlémského světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti.

  HARMONOGRAM PRO ROK 2022

  • 10. 12. 2022 Ceremoniál Betlémského světla ve Vídni
  • 10. 12. 2022 Příjezd světla do Brna vlakem RJ 370 Vindobona
  • 11. 12. 2022 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově
  • 17. 12. 2022 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí

  Plamínek z Betléma představující symbol míru putuje každoročně v předvánočním období letecky do Rakouska. Tam se na ekumenický obřad sjíždí delegace skautů z celé Evropy, aby poselství v podobě plamínku v lucerně šířily dál do svých mateřských zemí. V České republice se Betlémského světla ujímají dobrovolní skautští kurýři a po železnici ho rozvážejí do všech koutů naší země. Zapojit se může každý, ať už je věřící nebo ne. Jde především o ono poselství míru, a tedy o propojování komunit skautů, neskautů, farností a další široké veřejnosti. Akt předání Betlémského světla bývá obvykle spojen s místní akcí, kterou pořádají dobrovolníci, dle pravidel v/po rozvozu světla skauty po ČR – zpravidla v týdnu před Vánoci nebo v přímo 24.12.

  Betlémské světlo

  Akce již z podstaty nesmějí být spojovány se žádnou charitativní či finanční sbírkou, ani žádnými dobrovolnými příspěvky.

  Pokud si chcete světlo z Betléma obstarat domů, můžete toho docílit dvěma způsoby.

  Je možné přijít si plamen připálit přímo k vlaku v den rozvozu, což letos připadá na sobotu 17. prosince 2022. Kam nejblíže k vám přijede vlak s kurýry a v kolik hodin zjistíte díky naší mapě.

  Na nástupišti vystoupí z vlaku skauti s lucerničkami a rádi vám plamínek předají do vašich luceren. Zároveň je ale potřeba nezdržovat vlak, a proto prosíme, abyste si v případě velkého počtu zájemců předali světlo mezi sebou a nechali kurýry putovat zase o stanici dál.

  Většinou na peronech potkáte i další skauty, kteří si Betlémské světlo vyzvedávají, aby mohli v dalších dnech uspořádat tzv. místní akce. Ty obnáší rozdávání světla například ve skautských klubovnách, na náměstích, kapličkách či v knihovnách. Často se setkáte i s doprovodným programem. Místní akce se mohou konat kdykoliv po dni rozvozu, to už záleží na konkrétních organizátorech. Jaké akce a kdy se konají ve vašem okolí zjistíte opět díky mapě Betlémského světla.

  Betlémské světlo

  Autor