Archiv autora: betlemskesvetlo.cz

Plamínek zapálený z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz Betlémského světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí brněnští skauti. HARMONOGRAM PRO ROK 2022 10. 12. 2022 Ceremoniál Betlémského světla ve Vídni 10. 12. 2022 Příjezd světla do Brna vlakem RJ 370 Vindobona 11. 12. 2022 Přivítání v brněnské katedrále na Petrově 17. 12. 2022 Rozvoz skautskými kurýry vlaky po republice a začátek místních akcí Plamínek z Betléma představující symbol míru putuje každoročně v předvánočním období letecky do Rakouska. Tam…

Více