Zlínský Smaragd byl založen jako občanské sdružení v roce 2001 vedoucími a instruktory s mnohaletými zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží a zájmem o tuto práci. V srpnu téhož roku pak uspořádal první vlastní tábor Zlatokopecká horečka 2001. „K milému překvapení nás všech, tehdejších členů, skončil tábor bez úhony a s velkým úspěchem u účastníků i jejich rodičů…,“ stojí na webové stránce Smaragdu. Od roku 2001 tedy pořádá pravidelně letní dětské tábory; program plný zajímavých aktivit však nabízí i v průběhu školního roku.

  Sdružuje především děti a mládež se zájmem o smysluplné využití volného času a lidi odhodlané pro ně tyto aktivity organizovat. „Členy spojuje, vedle silného přátelství, společný zájem o aktivity v přírodě, hry, soutěže, motivované akce a další činnosti umožňující všestranný rozvoj lidské osobnosti a především podobná povaha a zájmy odrážející se v činnosti celého sdružení,“ lze se dočíst na webu. Stručná charakteristika spolku pak vysvětluje smysluplné využití volného času dětí a mládeže jako vhodnou alternativu prevenci sociálně patologických jevů. „Cílem sdružení je ukázat dětem, mladým lidem, ale i komukoliv jinému, kdo má zájem, široké spektrum aktivit, které mohou vyplnit jejich volný čas daleko rozumněji, lépe, ale i příjemněji, než televize, počítač, diskotéka… a jiné tradiční věci,“ podotýkají tvůrci originální webové stránky dostupné z internetové adresy ČRDM (www.crdm.cz).

  Kanadská jízdní, Atlantida i lampiony

  Ostatně, archivní záznamy o uskutečněných akcích tato slova potvrzují. Vlastně stačí jen názvy některých z nich, aby bylo zřejmé, po jakých stezkách romantiky a dobrodružství se členové Smaragdu do roku 2003 ubírali: Zlatokopecká horečka, Kurz s červenou tyčí, Brloh 01, Za pokladem Atlantidy, Maso pro doktora Jacksona, Hobit nebo Lampionový průvod. A letos? I když stránky pamětihodných podniků datovaných (nejen) letopočtem 2004 jsou stále ještě ve výstavbě, určitě nepřišli zkrátka. Co se asi mohlo skrývat pod názvem Mafie, lze s trochou představivosti snad ještě vytušit. O něco mnohoznačnější je, zdá se, Osud – ovšem netradiční a poněkud surrealistické pojmenování akce Josefa neviděla, to už je rébus sám.

  Více se můžeme v „internetové kronice“ Smaragdu dočíst třeba o památné Zlatokopecké horečce: „Hned jsme si sbalili všechny věci, předepsané vybavení i jídlo a vyrazili s nimi na vlastnoručně vyrobených povozech tažených námi samými náročnou cestou přes nepříjemnou kanadskou jízdní policii. Ještě v noci jsme si pak kousek pod Chilkootským průsmykem našli pěkné místo a na něm se odebrali do říše růžových slonů… Mnoho jsme toho ale nenaspali – někteří dokonce vůbec nic (však oni vědí): ve 4 hodiny ráno totiž začala pořádná průtrž mračen. Chvíli jsme si toho dokázali nevšímat, ale nakonec jsme stejně vstali a vyrazili vstříc novému táboru, novému městu…“

  Ani Lampionový průvod ale určitě nebyl žádná nuda: …„Tak se každému kolemjdoucímu nabízel zajímavý pohled na skupinku lidí, stojících v říjnovém chladu před dveřmi hasičárny a zmateně polemizujících o tom, co je čeká. Velmi záhy však byl odtajněn plán akce, rozděleny lampiony a kolemjdoucím se začal nabízet pohled ještě zajímavější, neb ona tajemná skupinka v šeru pod hasičskou věží začala, vedle jiných pozoruhodných činností, usilovně škrtat zápalkami ?. Atmosféru podivínů dokreslovala Klářina kytara a Zippův neodbytný fotoaparát…“

  Tradice křekovských táborů

  Ve své činnosti navazuje sdružení Smaragd na tradici pořádání letních stanových táborů sdružení Rubín na základně v Křekově u Valašských Klobouk. Ve Smaragdu se organizují členové bez ohledu na jejich souběžné členství v dalších společenských, zájmových organizacích či politických stranách. Sdružení vytváří možnosti aktivního zapojení různých generačních skupin do jeho činnosti s cílem zajistit generační kontinuitu při organizování volnočasové činnosti dětí a mládeže. Ve svém působení se Smaragd řídí schválenými stanovami a usneseními valné hromady, jako nejvyššího orgánu sdružení. Symbolem sdružení je smaragd, vzácný kámen zelené barvy, symbolizující sepětí sdružení s přírodou a jejím zachováním pro příští generace.

  Čím vlastně září zlínský Smaragd? Co vyzařuje či, chcete-li, má vyzařovat?

  Odpovídá David Běhal – Yetti (člen Rady sdružení, což je tříčlenný statutární orgán Smaragdu):

  Rozhodně kamarádstvím, touhou poznávat a poznávat se, hrát si a … růžovozelenou 🙂 Tyto dvě barvy jsou totiž symbolem celé naší činnosti. Růžové hry a akce jsou takové, které člověka baví hned ve chvíli, kdy je hraje. Mezi ně patří například bitva všech proti všem, kde zbraněmi jsou stříkačky a municí voda. Takové věci pořádáme za odměnu nebo jen tak – pro radost. Zatímco zelené tehdy, kdy si chceme doopravdy užít – vyzkoušet, co dokážeme, na co máme, jací jsme, v čem jsme hvězdy… Ve chvíli, kdy probíhá zelená hra jsou účastníci pramálo šťastní z toho, co jsme si na ně připravili – v žilách jim tuhne krev a koluje adrenalin – emoce fungují naplno – svaly ani mozek nemají na chvíli volno a každý krok je velké dobrodružství. Po hře jsou ale všichni účastníci nesmírně šťastní, spokojení a pyšní, že se dokázali dostat k cíli – je z nich ještě lepší kolektiv než dřív a cítí se (z nepochopitelných důvodů) skvěle. Takovýmito akcemi bylo například prchání temnou nocí po dvojicích spoutaných řetězy před sanitkou ďábelského doktora Jacksona nebo osvobozování účetního Franka ze spárů dokonale vyzbrojených mafiánů. I přes jejich obtížnost ale, a možná právě pro ni, na takovéto hry všichni vzpomínají nejraděj a nejvíce se jich dožadují. Nu a ona směs růžové a zelené, to je Smaragd 🙂

  Kolik máte v současné době členů?

  DB: V tuto chvíli 65 – obdobně jako loni a zřejmě i jako příští rok. Když jsme před třemi lety dělali první tábor, oslovili jsme děti a vedoucí, kteří s námi jezdili už dřív pod jiným sdružením. Jen jimi jsme pak zaplnili všech 49 míst a oni se současně stali prvními členy Smaragdu. Vznikla tak skvělá skupina, která s námi jezdí stále na většinu akcí, a protože kapacita základen je vždy omezená, rozrůstá se o nové lidi jen sporadicky. Z toho důvodu se počet našich členů ustálil na čísle 65 a až na malé odchylky zůstává stále stejný.

  Na co by měl být nováček ve sdružení Smaragd připraven?

  DB: Na všechno (řečeno samozřejmě s trochou nadsázky:) Jak sám v článku uvádíte, chceme dětem i dospělým lidem nabídnout směr, kterým se mohou dát a ne je vést. Proto se snažíme připravit si pro všechny co nejširší spektrum aktivit tak, aby si každý dokázal najít to své, co ho bude bavit a v čem bude dobrý, a to v co možná nejbláznivější kombinaci, abychom dali možnost i jejich fantazii, hravosti, ale i skrytým vlohám na trnité cestě připravených překážek vedoucí k vytouženému cíli… kterým je sama cesta, z cíle viděna jako ne plná problémů, ale zážitků s kamarády a zkušeností se sebou samým. Abychom si pak tuto ideu a standard zachovali, máme vysoké nároky na nás, organizátory, vyjádřené v postulátu instruktora: „Instruktor musí být nejlepší, nejhezčí, nejrychlejší, nejchytřejší, nejinteligentnější, největší drsňák, nesmí mít nikdy hlad žízeň, migrénu, musí mít vždycky peníze a když je nemá nesmí mu to vadit, musí odpadnout až jako poslední, nesmí být měkkýš, nikdy nic neslibuje a jenom dělá a dělá …“ a jen tiše, ale aby to každý slyšel dodáváme: „…, a přesto ho to nepopsatelně moc baví“ 🙂

  Co vám v poslední době přidělalo vrásky na čele – nebo naopak udělalo radost?

  DB: Vrásky na čele nám přidělaly a bohužel stále přidělávají problémy s technickým zázemím Smaragdu. Jsme poměrně malé sdružení snažící se zachovat si kamarádský ráz všech akcí, a to jak jejich programem tak i finanční ne-náročností pro účastníky, což je pro nás všechny velmi příjemné, materiálně a finančně však vyčerpávající. Ačkoliv máme díky dotacím státu i města dostatek finančních prostředků na zabezpečení hlavních projektů, nezbývá už na běžné fungování Smaragdu. Tak se v poslední době potýkáme zejména s problémem, kde skladovat smaragdový materiál. Ačkoliv není nijak zvlášť rozměrný, mít ho doma není možné a všechny jiné prostory si žádají horentní sumy za pronájem. Postupujeme tedy od jednoho provizorního řešení ke druhému, což není nic radostného a stále hledáme.

  Obrovskou radost nám naopak dělají budoucí intruktoři. Před několika týdny jsme totiž uspořádali pro své nejstarší členy z řad dětí týdenní akci Eliška aneb Škola instruktorů s myšlenkou hravou formou nechat nejstarší děti vybojovat si místo mezi vedoucími na letním táboře za rok. Děti měly jednoduchý úkol – připravit si jednu až dvě motivované hry pro ostatní účastníky akce a zhostily se ho skvěle. Všechny hry byly perfektně promyšlené a přesně v duchu všech zásad Smaragdu. Jedinou nepříjemností celé akce se tak stalo, že 18 instruktorů na jeden tábor zkrátka vzít nelze 🙂

  Kontakt

  Adresa sdružení: Pod Vrškem 2763, 760 01 Zlín

  Telefonní spojení: 603 950 255, 577 437 703

  e-mail: smaragd@smaragd.wz.cz