Šesté číslo tištěného zpravodaje ČRDM Archa, které již zakrátko vyjde, si všímá tématu, jež se odráží už v názvu úvodního fejetonu Marie Molkové: Co je to primární prevence? „Pokulháváme ještě v oblasti tzv. „volného času“ dětí a mládeže, omezenou působností různých zájmových organizací a klubů, a především v tom, že neumíme vyhledat, oslovit a nabídnout vhodnou alternativu ohroženým skupinám mladých lidí,“ říká ministr vnitra František Bublan v rozhovoru s Jiřím Zajícem. Ten se k danému tématu navíc rozepsal i v obsáhlejším materiálu nazvaném Preventivní poznámky k prevenci.
    „Šestka“ Archy také přinese článek o oslavách třiceti let činorodé práce známého Hnutí Brontosuarus – do Telče mu přijely popřát všechno dobré bezmála tři stovky gratulantů. Za oslavami, ale především za úctyhodnou cestou, kterou Brontosauři od svého založení urazili, se ohlédla koordinátorka hnutí Lucie Nováková textem nazvaným Brontoasurus třicátníkem.
    V „medailónku“ se čtenářům Archy zase představí zlínský Smaragd, sdružení, které vstoupilo do ČRDM na mimořádném valném shromáždění letos v únoru. Co svým členům nabízí – a není toho málo (vždyť při jeho akcích cinkají postroje Kanadské jízdní policie, z hlubin zapomnění se vynořuje bájná Atlantida a do noci svítí lampiony) – se můžete dočíst pod titulkem Čím září Smaragd.
    I když se to nezdá, Bambiriáda 2005 už zlehka klepe na dveře: je třeba toho přece tolik stihnout, zařídit, vyjednat a připravit. „Bambiriáda je dobře fungující soukolí,“ říká v rozhovoru se Slávkem Hrzalem na adresu prestižní přehlídky volnočasových aktivit dětí a mládeže Veronika Součková, která je garantem jejího příštího ročníku. O „prevenci v praxi“ ví leccos i místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Vilém Antončík, jeden z šestice komunálních politiků, kteří letos získali cenu ČRDM Přístav. Zasadil se mimo jiné o to, že každé dítě z „jeho“ obvodu se do 15 minut dostane pěšky z domova na dětské hřiště, oplocené a hlídané… Své ocenění v podobě „trosečnické“ láhve si Vilém Antončík vyzvedl v Kanceláři ČRDM až dodatečně – a při té příležitosti si udělal čas i na rozhovor pro Archu.
    V novém čísle tohoto zpravodaje se také v krátkém zamyšlení Radky Páleníkové můžeme Na vlastní oči podívat na uhrančivý západ slunce, seznámit se s dojmy zástupců sdružení Malý princ po čtyřech letech jeho existence a navštívit Dům dětí a mládeže v Šumné u příležitosti jeho jubilea.
    A zahraničí? Osm mladých lidí z ČR mělo letos o prázdninách v Lucembursku příležitost zúčastnit se čtrnáctidenního semináře na téma Mladí a média. Se svým pohledem na zmíněnou akci evropského „střihu“ seznámí čtenáře člen Dětské tiskové agentury (DTA) Radek Brož ve stati pojmenované Evropa na dosah. Podobně Jiří Peterka popisuje v článku Postavme svět společně! své zážitky ze Světového festivalu mládeže v katalánské Barceloně.