ArchaZanedlouho vyjde sedmé, letos předposlední číslo tištěného zpravodaje ČRDM Archa, které se tentokrát dotýká mj. i sexuální výchovy. Námět si vzala do pera – lépe řečeno do počítačové klávesnice – Hromča Molková a zpracovala formou fejetonu; svoji poznámku na dané téma přičinil také Jiří Zajíc – Edy. Archa svým čtenářům zprostředkovala i pohled a názory jedné z těch, jimž je podle školních osnov sexuální výchova vlastně určena.

    Tématu se ve svých odpovědích na otázky položené v rámci tradičního rozhovoru nevyhýbala ani poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková, i když stěžejní motiv rozhovoru ležel pochopitelně poněkud jinde: Život jako diktát, nebo esej?

    „Sedmička“Archy také referuje o nedávném 20. valném shromáždění ČRDM, na němž se počet členských sdružení této střešní organizace rozrostl na 90, o mezinárodním semináři na téma „Volný čas dětí a mládeže“ a o podzimním zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM) v sídle Senátu.

    Archa č. 7 podává rovněž svědectví o desetileté cestě soutěže o přírodě, o letní mládežnické akademii v litevském Druskininkai a o tom, jak české děti pojmenovaly jihoamerickou sondu. Bambiriádní štáb jede na plný plyn, připomíná šéf největší prezentační přehlídky dětských sdružení Pavel Hofrichter, že přípravy na Bambiriádu 2005 už dávno začaly. Medailónek tentokrát představí Sdružení turistických a tábornických oddílů (STTO); jsou to vlastně takoví „běžci na dlouhé trati“ – vždyť jejich kořeny sahají až do let 1968-69 k tehdejší pionýrské skupině Jílováci. V roce 1986 našli a pronajali si stoletou zdevastovanou chalupu v Orlických horách. Plynul čas, činili se – a dnes znají táborovou základnu v Nebeské Rybné junáci, tomíci, pionýři, členové Duhy…

    Rudolf Kašpar – Pegas zase připomene významné životní jubileum Jana Šimáně – Galéna, který „je pro své vrstevníky i následovníky výjimečně důležitý svým zápalem a skutky, podněcujícími sdružování a zájmovou činnost dětí a mládeže v nejrůznějších klubech, spolcích a kroužcích“. Čtenáři Archy se také společně se sdružením Malý princ vypraví za pokladem Naguánců, dozvědí se, jak Altus pomáhá neziskovým organizacím, jak pionýři proškolili další hospodáře, jak skauti pomáhají dětem v Etiopii, jak tomíci ve Slavkově u Brna pořádali dětský den…