Financování neziskových organizací, zní téma druhého čísla tištěného zpravodaje Archa. V naší republice jsou celostátní sdružení dětí a mládeže ponejvíce závislá na státních dotacích. Jaký objem státních prostředků k nim každoročně plyne? Obsáhlejší analýzu na dané téma zpracoval pro časopis Archa ing. Michal Menšík. Autor analytické stati, uvedené pod titulkem Každým rokem méně, se opíral především o interní dokumentaci a výroční zprávy sdružení Pionýr a Junák.

    Financování „neziskovek“ se týkají i další příspěvky, například články o informační kampani 30 dnů pro neziskový sektor, ohlédnutí za vystoupením bývalé předsedkyně ČRDM Jany Vohralíkové na adventním setkání v Senátu či text tiskové zprávy Rady mládeže Slovenska nazvaný „Aj v roku 2004 mládež dotovala štát“. A takhle popisuje ve svém pravidelném úvodním fejetonu vztah státu vůči neziskovým organizacím Marie Molková: „Táta má mámu, máma má maso a neziskové organizace mají stát. Poslední spojení do slabikáře nenatiskli, ale je stejně důležité, samozřejmé, známé. Třetí rodič je ten nejchudší. Všichni ho přesto potřebují, spoléhají na něj, důvěřují mu. Plánuje s námi totiž prázdniny i volný čas dětí. Občas si je dokonce vyzvedne na celý víkend. Pomůže, pokud bojujeme s nějakou závislostí. Rozvíjí talent dítěte.“

    Medailonek, kterým Archa postupně představuje členská sdružení ČRDM, patří tentokrát Společenství Romů na Moravě (SRNM) – občanskému sdružení, v jehož čele stojí jeden z nejdůvěryhodnějších představitelů romské komunity u nás ing. Karel Holomek. Posláním organizace je podpora integrace Romů do společnosti, rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, podpora romské kultury a ochrany lidských práv a zvýšení informovanosti o dění v romské komunitě. Pod medailonek v Arše se podepsala koordinátorka výchovně-vzdělávací činnosti SRNM Bc. Michaela Cenková. Text medailonku doplňuje mini-rozhovor s ní.

    „Dvojka“ Archy také přináší informace o vítězství učitele v Jablonce nad Nisou Luboše Blahuta ve finálovém klání o letošní titul Zlatý Ámos, o soutěži ve vázání šesti základních uzlů Uzlařská regata nebo článek z pera šéfredaktora časopisu Skauting Marka Bárty Hledání cesty 21. stoletím o únorovém valném sněmu Junáka v Třebíči. Čtenáři Archy se mohou dočíst mimo jiné i tom, jak Tomíci slavili Tomíka či o čtvrtstoletí trvání Desítky, oddílu ze skupiny Vesmír organizace KONDOR. I když KONDOR nepatří mezi členská sdružení ČRDM, Desítka si pozornost určitě zaslouží.