Svátky s oddílem, CVVZ v Třebíči a Andělská slavnost – tři nápisy na titulní stránce tištěného zpravodaje České rady dětí a mládeže (ČRDM) „Archa“ č. 8 napovídají něco málo o jeho obsahu. „Važte si malých důležitých samozřejmostí, kterých není nikdy nadmíru. Obyčejné lidské štěstí není ve vysoké finanční hranici pořízeného dárku, ve sterilním bytě či zakázaných prskavkách. Člověk je tvor nevděčný a mnohé pochopí až velmi pozdě,“ napsala Marie Molková ve svém úvodníku nazvaném Úplně obyčejné samozřejmosti. Archa, jejíž téma zní Slavíme s oddílem svátky – se i tímto textem loučí s uplynulým rokem.

  O Celostátní velké výměně zkušeností v Třebíči zevrubně informuje článek Se svou trochou do mlýna, doplněný rozhovory s dvěma organizátory (Jan Burda, Jitka Prokešová) a anketou z místa konání. Nešlo o nijak zanedbatelnou akci – třetí listopadový víkend se do Třebíče sjelo přes 1300 lidí, kteří se ve volném čase věnují mimoškolní výchově mládeže. Archa proto také „cévévézetce 2005“, zaštítěné heslem Návrat ke kořenům, věnuje celkem pět stránek.

  Šestnáct let po „Sametové revoluci“, při níž byli významnou hybnou silou studenti, se mladí lidé sešli nad tématem totalita. Deset vysokoškoláků zorganizovalo pro sedm stovek svých vrstevníků, skautů ve věku od 15 do 25 let, celodenní seminář s názvem „Totalita aneb Cesta tam a zase zpátky“. Se svým pohledem na tuto akci se díky rozhovoru Věry Voňavkové Demokracie pro nás není samozřejmostí se čtenáři Archy podělí studentka Filozofické fakulty UK Iva Pecháčková, odpovědná za program semináře.

  „Možná náhodou a možná nikoliv, v hlubokém zimním tichu, daleko od přeplněných měst, v nádherném koutu Lužických hor, v Krompachu… je možné zahlédnout anděly, a nebo se s nimi dokonce potkat.“ Andělská slavnost, pořádaná sdružením Letní dům, oslavila již šesté narozeniny. Jak? O tom se můžete dočíst v článku Lucie Kokrdové.

  „Olda měl zvláštní dar jednat s lidmi férově, slušně, otevřeně. Dovedl lidi získat – i ztratit. Proto si ho asi mnozí lidé vážili – a myslím, že proto mohl být i nepříjemný pokrytcům a kariéristům všeho druhu,“ vzpomíná na předsedu České rady Pionýra z let 1968-69 mnohaletý oddílový vůdce junáků i pionýrů Vladimír Souček-Riki v novinářském příspěvku Karla Krtičky nazvaném Oldřich Kryštofek – žádná ikona, ale chlap… Druhým pamětníkem, s nímž si Karel Krtička povídal, je „starý náčelník“ pionýrského tábora Kamenec z Náchoda Miloš Vysoký. Zmíněný článek byl převzat z Mozaiky pionýra č.3/2005-6 a pro potřeby Archy autorsky upraven.

  „V naší asociaci jsou křesťansky zaměřená sdružení mládeže a o vánočních svátcích jejich členové nacvičují nejrůznější vánoční hry, které hrají děti nebo mládež v kostelích u jesliček, děcka navštěvují domovy důchodců, staré lidi, dětské domovy…“ Odpovědí na tematickou anketu Archy se sešlo hned několik – toto je úryvek z příspěvku Asociace křesťanských sdružení mládeže. Anketa se ptala členských spolků ČRDM, jak se u nich slaví svátky. Kromě zmíněné asociace na ni odpověděla ještě Zeměpisná společnost Morava, Asociace malých debrujárů ČR a Sdružení Radost. Sváteční téma se ovšem tak či onak objeví i v drobnějších příspěvcích o Kolpingově díle, Moravské hasičské jednotě, skautech, pionýrech, a folkloristech. „Nesváteční“ informace ze sdružení se týkají projektu „Človíček pomocníček“ pražského spolku Malý princ a celostátní výtvarné, literární a fotografické soutěže „Máme rádi přírodu“, pořádané Hnutím Brontosaurus. Ústřední téma jejího letošního ročníku zní „Lidé v magii přírody“ a obsáhle o ní informoval právě server adam.cz.

  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 8/2005 prohlédnout ZDE.

  Témata Archy pro rok 2006:

  1. pololetí
  loďkaRozvojové cíle tisíciletí OSN a sdružení dětí a mládeže
  Postavení dobrovolníků ve sdruženích
  Děti, mladiství a právní prostředí
  Bambiriáda 2005 (dvojčíslo)

  2. pololetí
  Jaké byly prázdniny
  Participace – výchova k zájmu o veřejné dění
  Legislativa v mimoškolní výchově
  Mladí lidé a ochrana přírodního a kulturního dědictví

  Autor