Postavení dobrovolníků ve sdruženích dětí a mládeže je tématem druhého čísla tištěného zpravodaje Archa. „Dobrovolník nepřemýšlí, zda se mu práce vyplatí. Dobrovolník se vyskytuje všude tam, kde ostatní nemají čas být. Uklízí ulice, rozdává jídlo, vychovává děti, třídí odpad, naslouchá…“, píše Marie Molková v úvodníku nazvaném Nebuďme až tak cool. Různé úhly pohledu na danou problematiku přinášejí i další texty uvnitř čísla. Čtenáři se tak mj. dozvědí, jaké výhrady má ČRDM k zákonu o dobrovolnické službě, jak na zásadní námitku týkající se současného postavení dobrovolníků v dětských sdruženích reagoval v rozhovoru pro Archu předseda vlády a jaké zkušenosti získala při své misi v daleké Indii jedna z našich dobrovolnic.

  „Problém je především v tom, že není možné akreditovat dobrovolníky, kteří jsou členy organizace. Stávající systém rozlišuje mezi vysílající a přijímající organizací, přičemž „vyslaný“ dobrovolník nemůže být členem organizace přijímající,“ uvádí ve svém kriticky laděném článku předseda ČRDM Pavel Trantina. Podle něj je totiž zmíněný zákon pro většinu klasicky působících sdružení dětí a mládeže prakticky nepoužitelný – leda by si například skauti měnili své vedoucí s pionýry. Bude dobrovolnictví podle zákona i nadále jen pro úzkou „kastu vyvolených“? ptá se tudíž jak titulkem, tak i obsahem svého textu Pavel Trantina.

  „Chápu tyto námitky a jsem připraven o nich diskutovat. Nicméně ve chvíli, kdy mají organizace pracující s dobrovolníky dle litery zákona určité výhody, vyhrazuje si stát významnější kontrolu,“ opáčil v rozhovoru pro Archu, nazvaném Dětská sdružení – alternativa k nudě premiér Jiří Paroubek. Dodal, že „proto musí být organizace, které chtějí změnu v zákoně, připraveny na to, že s některými výhodami přijde také větší odpovědnost a povinnosti.“

  Dobrovolnictví má mnoho podob – a jednou z nich je i program GLEN, založený na spolupráci mezi německou ASA Programm a partnerskými organizacemi ze sedmi nových členských zemí EU, Českou republiku nevyjímaje. Partnerem za ČR je INEX-SDA, členské sdružení ČRDM. Program GLEN nabízí mladým lidem získat zkušenost v dobrovolnických misích v různých částech světa. Se vzpomínkou na svoji indickou anabázi se v rozhovoru Evy Hejzlarové Neklesat na mysli! podělila se čtenáři Archy Lenka Vojtová.

  Jinou tvář dobrovolnictví ukázaly olympijské hry v Turíně. V tomto italském městě pracovalo v době zimních sportovních svátků na 40 000 dobrovolníků, mezi nimi i 22 skautů a skautek z České republiky. O tom, jak si čeští skauti na olympiádě v Turíně vedli, se rozepsal Karel Tomeček.

  Upozornit na osud části nemovitého majetku – dědictví po bývalém SSM má výstava nazvaná S dřevomorkou na startu. Jde o výmluvnou kolekci velkoformátových fotografií zachycujících stav objektů, které po různých peripetiích nedávno připadly několika dětským a mládežnickým sdružením. Kromě reportážního článku z vernisáže výstavy přináší „dvojka“ Archy ve své příloze i průvodní text k této neobvyklé expozici.

  V Arše si také můžete přečíst o tom, že ČRDM protestuje proti likvidaci Běloruské unie sdružení dětí a mládeže Lukašenkovým režimem, který tak učinil v době kampaně před prezidentskými volbami. Archa v této souvislosti přináší i text otevřeného dopisu Pavla Trantiny, odeslaného v půli února na běloruskou ambasádu.

  „Snažíme se pomoci dětem ve všestranném rozvoji – mají příležitost protáhnout si tělo při různých sportovních hrách včetně orientačního běhu, společně poznáváme přírodu a jiné zajímavosti, vyrábíme dárky pro druhé, hrajeme divadlo s velkými maňásky a objevujeme poklady ukryté v Bibli,“ říká vedoucí občanského sdružení Klub dobré zprávy Marika Benešová. Archa č. 2 přináší medailónek právě zmíněného členského sdružení ČRDM z Lysé nad Labem.

  loďkaO tom, že je Ledová Praha stále žádanější, se mohou čtenáři Archy nechat přesvědčit stejnojmenným článkem Radky Páleníkové. Jak napsala, rok od roku přibývá těch, kteří vědí, že mohou využít pololetních prázdnin k důkladné prohlídce města a jeho pamětihodností díky akci pořádané sdružením Pionýr a Nadací Dětem 3. tisíciletí, nazvané Ledová Praha. Hlavní ozdobou celého víkendu byl tradiční koncert Děti dětem.

  Volný čas dětí se stal tématem semináře „zdravých měst“. V zasedacím sále ministerstva školství se sešlo pět desítek jeho účastníků z různých míst naší republiky a měli možnost se dozvědět nejen základní informace o dané problematice, ale také seznámit se s inspirativními příklady z praxe v „terénu“. Mezi ně patřila i celorepubliková akce ČRDM „Bambiriáda“.


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 2/2006 prohlédnout ZDE.
  Vnitřní příloha – S dřevomorkou na startu – je ke stažení ZDE.

  Další témata Archy pro rok 2006:
  1. pololetí
  Děti, mladiství a právní prostředí
  Bambiriáda 2005 (dvojčíslo)

  2. pololetí
  Jaké byly prázdniny
  Participace – výchova k zájmu o veřejné dění
  Legislativa v mimoškolní výchově
  Mladí lidé a ochrana přírodního a kulturního dědictví

  Autor