Foto Giedre MekionytePo několika letech během Bambiriády proběhlo 3. Setkání v srdci Evropy. Zúčastnili se ho zástupci delegovaní národními radami mládeže ze Slovenska, Maďarska, Bavorska a Litvy.

  ČRDM si pro akci stanovila několik základních cílů:

  • prezentace činnosti českých sdružení dětí a mládeže a ČRDM zahraničním partnerům, vytvoření prostoru pro navázání zahraničních kontaktů a tím i projektů (např. v rámci programu Mládež),
  • představení akce Bambiriáda a nalezení zahraničních partnerů pro její „export“ do zahraničí v dalších letech,
  • zmapování národních přístupů vůči dobrovolníkům, kteří pracují s dětmi a mládeží v občanských sdruženích, příspěvek k současné evropské diskusi v rámci Otevřené metody koordinace.

  Foto Pavel Škoda Účastníci přijeli už během úterního odpoledne a po poznávání centra Prahy se sešli na zahajovací a seznamovací večeři. Program pokračoval ve středu dopoledne seminářem o postavení dobrovolníků ve sdruženích dětí a mládeže, kde se účastníci nejprve představili formou komentovaných plakátů, které o sobě a svých organizacích vyrobili a odpoledne diskutovali o postavení a podpoře dobrovolných vedoucích dětí a mládeže a nástrojích, které pro to v Evropě existují. Zajímavou a jistě inspirativní formou je například v Německu tzv. JULEIKA – pro její získání je nutná absolvence kurzu, karta poté garantuje kvalifikaci a přináší určité výhody – např. na jízdném nebo vstupném. Na závěr jsme si představili dva nástroje či prostředky pro uznání přínosu neformálního vzdělávání – VPL-game – hru z Holandska, kde jde o vyzkoušení si různých rolí a vzájemnou komunikaci, a pracovní verzi právě vytvářeného Evropského portfolia pro vedoucí a pracovníky s mládeží.

  Foto Pavel Škoda Čvrtek patřil pražské Bambiriádě – účastníci byli přítomni jejímu slavnostnímu zahájení a předání ceny Přístav, aktivně si prohlédli jednotlivé stánky a prezentace sdružení a poprvé otestovali bambiriádní kuchyni. Odpoledne si prohlédli památník Vítkov a pak už následovala prezentace před účastníky Sněmu dětí a mládeže – každý zahraniční účastník představil svou radu mládeže a vlastní organizaci a situaci v podpoře dobrovolnictví na základě plakátů připravených ve středu, následně proběhla společná diskuze. Zaujal projekt litevských studentek medicíny „Teddy-bear-hospital“, jenž se snaží o přiblížení zdravotnického prostředí dětem a odbourání strachu z něj, nebo festival Sziget v Maďarsku.

  Foto Radka Páleníková Večer jsme si užili dlouhého „výslechu“ o pořádání Bambiriády ze strany místopředsedy Maďarské rady mládeže, lze se tedy nadít toho, že ta proběhne v příštím roce i v Budapešti.

  Pátek a sobota patřily návštěvě čtyř bambiriád mimo Prahu. Nejprve jsme zavítali do Chomutova, kde v hezkém prostředí u Kamencového jezera panovala téměř „rodinná“ atmosféra, ukázka bojového umění, práce policie (radar na měření rychlosti, otisky prstů), z atrakcí mělo v naší skupině největší úspěch skákání na trampolínách. Ve skupince se opět objevily dotazy, jak je to vlastně se spoluprácí s armádou a jestli máme někde ve stanovách zmíněný antimilitarismus – zarazil je klub vojenské historie. V Plzni nám už počasí tolik nepřálo, což se projevilo i na samotném programu plzeňské Bambiriády – zrušeny nebo přesunuty musely být seskoky s padákem i let balónem, ale pořadatelům to na entuziasmu neubralo. Všechna stanoviště této Bambiriády byla provázána hrou – za každý splněný úkol získávali účastníci razítka a na závěr si v bludišti mohli najít a odnést minci (my jsme byli vpuštěni rovnou do bludiště). Den jsme zakončili večeří s Janem Lontscharem, ředitelem Tandemu – koordinačního centra česko-neměckých výměn mládeže, mimo jiné s diskusí nad financováním aktivit dětí a mládeže.

  Foto Radka Páleníková V sobotu jsme pokračovali do Českých Budějovic. Na obědě jsme se tam setkali i s rakouskými partnery Jihočeské rady dětí a mládeže a představili jim náš projekt. Zároveň jsme získali přehled o budějovickém know-how o financování Bambiriády – přerozdělování peněz na jednotlivé zúčastněné organizace. Po krátké prohlídce centra města jsme pokračovali do Sezimova Ústí, kde na závěr táborské Bambiriády proběhlo finále dosud neoficiální regionální dětské porty. Každý z nás obdržel informace a propagační materiály o zdejším okolí a dále o ICM, Eurodesku a jimi poskytovaných službách. Po večeři, navzdory dešti, si účastníci vyžádali noční prohlídku Pražského hradu.

  Neděle patřila hodnocení a odjezdům – účastníci hodnotili setkání jako přínosné, každá organizace se kromě Bambiriády a českých sdružení mohla více dozvědět i o konkrétních aktivitách ostatních partnerů. Nyní se nám schází fotografie, z nichž je zajímavé zjišťovat, co mnohdy nenápadného nebo pro nás samozřejmého naše hosty zaujalo.