ADRA Česká republikaIndie čelí záplavám. Místní lidé je považují za jedny z nejhorších v posledních padesáti letech. Katastrofa zasáhla miliony lidí. Obrovské jsou škody na úrodě a majetku. Nejvíce postiženými státy jsou Bojar, Utarpradéš, Asám, Západní Bengálsko a Orissa. Byla zničena úroda na více než půl milionech hektarů půdy. O střechu nad hlavou přišlo okolo pětatřiceti miliónů lidí. Země zápasí s nedostatkem pitné a hygienicky nezávadné vody. Nedostává se potravin. Podobná situace, ve srovnání s Indií, panuje i v Bangladéši a Nepálu. ADRA se usilovně snaží získat dostatečné množství finančních prostředků pro poskytnutí adekvátní pomoci.

  Západní Bengálsko
  ADRA Indie začala stovkám rodin distribuovat balíčky s jídlem obsahující rýži, olej, sůl a cukr. Na tento projekt má k dispozici částku 10 000 $, kterou jí poskytla Církev adventistů sedmého dne a ADRA International.

  Bojar a Utarpradéš
  Ve spolupráci ADRA Německo se připravuje projekt, jenž se zaměřuje na čtyři nejvíce postižené oblasti. V rámci tohoto projektu by měly desetitisíce rodin získat prostředky na čištění vody (halogenové tablety, tzv. čistící „brčka“ apod.), antibakteriální přípravky a plachty určené jako dočasné příbytky pro lidi, kteří přišli z důvodu záplav o přístřeší.

  Asám
  ADRA Indie je v kontaktu s ADRA Česká republika, s níž připravuje projekt humanitární pomoci s cílem umožnit distribuci jídla, pitné vody a ochranných přístřešků zhruba čtyřem tisícům rodin. Pokud se podaří na projekt v případě českých dárců získat včas dostatek prostředků, hodlá ADRA Indie spolu s kolegy v České republice připravit další projekt zaměřený na obnovu a rekonstrukci Asámu.

  V Bangladéši je postiženo čtyřicet z šedesáti čtyř regionů. O místo k bydlení přišlo okolo deseti miliónů lidí. Asi sto padesát lidí při záplavách zahynulo. Podobně jako v Indii i v Bangladéši se potýkají s problémy nedostatků potravin, pitné vody a hygienických potřeb.

  V Nepálu bylo povodněmi a sesuvy půdy postiženo 29 regionů. Zprávy Červeného kříže uvádějí sedmdesát obětí na životech. Postiženo bylo přibližně padesát tisíc rodin. V pěti regionech byl diagnostikován výskyt virové horečky, průjmu, chřipky a tyfu.

  ADRA na pomoc obětem záplav vyhlásila veřejnou sbírku s číslem 8555855/0300, v.s. 750. Současně lze finančně podpořit pomoc Indii odesláním hesla DMS ADRA na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč, ve prospěch projektu jde 27 Kč.

  Autoři