Na čtyřech stovkách pionýrských táborů strávilo část letošních prázdnin přes šestnáct tisíc dětí.Pomalu končí to pravé léto, tedy prázdniny. A s nimi i tradiční vrchol celoroční činnosti v Pionýru – letní tábory. Nedílnou součástí léta, a táborů zvlášť, jsou hry, nové zážitky i trocha té dobrodružné romantiky. Na pionýrských táborech ani letos nic z toho nechybělo, ale bylo zde ještě něco navíc. Díky letité tradici celotáborových her se všechno, co k létu patří, propojuje v promyšleném výchovném programu.

    Letními tábory tradičně vrcholí celoroční činnost Pionýra.Tomu přispívá i nový projekt „Expedice léto“, jenž je utvářen přímo na jednotlivých táborech a při jejich přípravě. V jeho rámci totiž sdružení Pionýr vydává řadu celotáborových her, jež jsou zpracovány zkušenými vedoucími a prověřeny praxí. V podobě cenné inspirace od jiných kolektivů se pak autorům her jejich úsilí vrací zpět a pomáhá s tvorbou programu pro další ročníky táborů.

    Účastníci jednoho z pionýrských táborů.Letos bylo v Pionýru pořádáno 402 táborů a letní volno si na nich zpestřilo 16 573 dětí, tedy přibližně 42 v průměru na jeden. Žádný tábor se ale neobejde bez kvalitního vedení, a tak na jejich průběh dohlíželo 5367 pracovníků, z toho 4036 nad 18 let. Jasným dokladem otevřenosti činnosti Pionýra je fakt, že byla na našich táborech i řada neregistrovaných dětí. Mnoho z nich se účastnilo díky prezentační kampani Pionýrské tábory jsou otevřené i neorganizovaným dětem.Opravdu dobrý tábor (www.dobrytabor.cz), do níž je zapojeno více než 200 pionýrských táborů. Jejím hlavním cílem je informovat veřejnost o základních pravidlech, jimiž by se měl řídit každý pořadatel táborů. Upozornit rodiče, kteří hledají pro své děti tábor, na možná rizika a předat jim užitečné rady a zkušenosti. Druhým cílem je pak nabídnout jim volná místa na našich táborech, na nichž garantujeme dodržení všech těchto pravidel.

    Foto Petr Halada

    Autoři