Autor: Pionýr, z. s.

V pátek 1. září skončil poslední letošní pionýrský tábor, a to je nejvhodnější čas na malé ohlédnutí. Letos Pionýr uspořádal přes 370 pobytových táborů, což je více než v loňském roce – počet i nadále roste. „Na našich táborech se letos vystřídalo přes 16 300 dětí, které díky pionýrským vedoucím a dalším dobrovolníkům zažily dobrodružství, vyzkoušely si nové činnosti a mnohé poznaly nové kamarády,“ říká předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová. Letošní poslední letní tábor se konal na Zelené Lhotě v Plzeňském kraji a šlo o čtvrtý tábor, jenž o těchto prázdninách pořádala Pionýrská skupina Jitřenka Kdyně. A každý z nich měl…

Více

Na prázdninové dobrodružství se pionýři z Holešova z PS M. Očadlíka vydávají každoročně na svoji louku v Podhradní Lhotě. Letos po třinácti letech jsme se vrátili k indiánskému tématu. Název naší celotáborové hry byl Za tajemstvím totemu. Celkem 41 dětí bylo rozděleno do čtyř indiánských kmenů, každý z kmenů byl zasvěcen jednomu z živlů – kmen Lakotů živlu vzduchu, kmen Apačů živlu ohně, kmen Mohykánů živlu vody a kmen Siouxů živlu Země. Všechny čtyři indiánské kmeny žily v míru a poklidu ve společné indiánské vesnici Čokan-Nagy, která se stala pro mladé indiány na čtrnáct dní domovem. Celých čtrnáct dní plnily indiánské…

Více

V minulých letech byl vodácký tábor vždycky ve znamení úmorných veder, proto se vedoucí z PS Safír Kdyně na podobný scénář připravovali i letos a snažili se program maximálně přizpůsobit horku. To byla očividně chyba. Na tábor se totiž odjíždělo na konci července, kdy se razantně ochladilo a od té doby víceméně dva týdny pršelo. Co naplat, bylo třeba na místě trochu improvizovat. Naštěstí nepršelo úplně v kuse, takže děti v pohodě zvládly cestu od vlaku i postavení stanů ve vodáckém tábořišti v Čepicích. Tam také proběhly úvodní hry, podle kterých se pak děti rozdělily do vyrovnaných skupin. Po večerním opečení buřtů následovalo první čtení…

Více

Pionýrské tábory odstartují Po mnohdy namáhavém školním roce mají děti konečně možnost vystoupit ze všedního života. Jak? S jistotou na letním pionýrském táboře. Pro pionýrské vedoucí a instruktory s koncem školního roku práce nekončí – spíše naopak. Celý školní rok pečlivě plánovali a připravovali táborovou hru a nyní jsou připraveni přivítat děti na táborech. „Letos pořádáme po celé republice přibližně 370 táborů, na které je přihlášeno cca 16 500 dětí. Tábory samotné mají různé podoby, jsou klasické, putovní nebo příměstské, přičemž jejich délka je v průměru 13 dní,“ říká předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová. Únik od stereotypu Také letos se…

Více

44 zpěváků a hudebních uskupení, což znamená více než 180 vystupujících, dvě pódia, pětičlenná porota a téměř dvanáctihodinový program. Tak by se dal v číslech shrnout 32. ročník Republikového finále Dětské Porty, který se v sobotu uskutečnil na nádvoří Starého pivovaru v Kroměříži. Nechybělo mnoho a letošní ročník by se mohl konat jinde než v Kroměříži. „Po pátém ročníku jsme ji chtěli poslat zase do jiného města, ale kroměřížský radní Jiří Kašík nás přesvědčil, aby zůstala zde,“ řekla v úvodu sobotního soutěžního dne předsedkyně Pionýra a členka pořadatelského štábu Dětské Porty Darina Zdráhalová. Radní Jiří Kašík poté vysvětlil, proč si…

Více

O víkendu 13.- 14. května 2023 proběhlo v Chomutově na Kamencovém jezeře jedno z největších Republikových setkání pionýrských oddílů. Víkend byl naplněn nabídkovým programem, jehož součástí byla i hra, kdy pionýrky a pionýři z celé ČR zachraňovali svého maskota – psa Pia. REpublikové SETkání pionýrských oddílů (RESET) je pravidelně největším setkáním pro všechny pionýry z naší vlasti, to letošní se ovšem konalo po delší odmlce. Pionýři se pravidelně potkávali každé dva roky, ale covidová pandemie tradici bohužel narušila. „Letos se na Kamencovém jezeře v Chomutově se sešlo 1 056 pionýrů, nejmladšímu účastníkovi byl jeden rok, nejstaršímu 72. Nejdelší cestu na…

Více

„Vzdělání v jistém smyslu přesahuje každodennost – kromě konkrétních znalostí přináší podpůrné informace, o kterých často dopředu nevíme, kdy je budeme potřebovat. Díky němu se ale umíme rychle zorientovat v novém prostředí, jsme schopni pracovat s nejrůznějšími zdroji a přináší například i trpělivost a schopnosti věnovat se určitým problémům do hloubky.“ říká Mgr. Ludmila Kočí, garantka Ústředního pionýrského vzdělávacího centra. „I proto se mu v Pionýru trvale věnujeme a rozvíjíme znalosti a dovednosti našich dobrovolníků. Chceme, aby mohli úspěšně a bezpečně pracovat s dětmi, které nám rodiče svěřují.“ V pátek 7. dubna si připomeneme Den vzdělanosti. Jde o významný den České republiky, neboť před 675 lety, v roce 1348,…

Více

Celorepubliková akce pro děti i dospělé Ledová města se letos koná ve dnech 3. – 5. února 2023. Pionýr tak  navazuje na akci Ledová Praha, kterou každoročně pořádal v posledních 22 letech v Praze. Od prvního ročníku zájem o ni stále rostl, v posledních letech se jí každoročně zúčastnilo více jak 16.000 účastníků. Z tohoto konceptu vycházejí i jednotlivá ledová města po celé České republice a součástí Ledových měst 2023 bude i Ledová Praha. Ledová města 2023 – to je příležitost seznámit se s historií, pamětihodnostmi a zajímavostmi jednotlivých měst, které děti často znají jen ze školních učebnic. Formulář k…

Více

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Děti už jsou zpět ve svých domovech a v jejich nadšeném vyprávění rodičům, kamarádům či prarodičům o místech, která navštívily, a dobrodružstvích, která zažily během akce Ledová města, doznívá akce, jež uvedla do pohybu desítky tisíc lidí po celé ČR. Nezřídka potom zazní: „Tam se musíme ještě jednou podívat!“ O pololetních prázdninách (4. – 6. 2. 2022) se po celé České republice poprvé uskutečnila akce Ledová města, do níž se zapojilo 13 měst. „Akce úspěšně navázala na tradiční Ledovou Prahu, kterou Pionýr pořádá již více než 20 let. Ačkoli covidová epidemie počet účastníků omezila,…

Více

Ano, je to tak! Sice ještě nevíme, zda se budeme klouzat, a nebo chodit ve slunečních brýlích, ale po roční pauze se „ledová“ Praha vrací. O pololetních prázdninách (4. – 6. 2.) otevřou dětským návštěvníkům své dveře instituce v rámci největší otevřené akce Pionýra Ledová Praha. Proto chceme upozornit: Pozor! Praha bude plná dětí a to nejen těch pionýrských! Ledová Praha je akcí určenou rodinám s dětmi, dětským oddílům, školám, ale i třeba dětem z dětských domovů, kterým nabízí na mnoha místech volné či zlevněné vstupy do muzeí, historických památek a dalších zajímavostí. „Jedná se o ojedinělou akci, která uvádí…

Více