Autor: SVČ TYMY

V týdnu od 21. do 25. srpna 2023 proběhl v SVČ (Středisko volného času, pozn. red.) TYMY Holešov příměstský tábor s názvem Keramické střípky. V rámci tábora se děti seznámily s různými technikami práce s hlínou. Modelování, vyválení keramické hlíny, otisky do hlíny. Za pomocí vykrajovátek si připravovaly komponenty k výrobě Zvonkohry. V úterý se seznámily s technikou engobování, kresba a malba barevnými hlínami na nepřežahnutý střep – keramický svícen. Pro většinu dětí byla práce s hlínou novinkou. Vždy před dopolední činností nebo před obědem děti sportovaly či hrály seznamovací a didaktické hry v tělocvičně i venku. Děti se rády…

Více

Na prázdninové dobrodružství se pionýři z Holešova z PS M. Očadlíka vydávají každoročně na svoji louku v Podhradní Lhotě. Letos po třinácti letech jsme se vrátili k indiánskému tématu. Název naší celotáborové hry byl Za tajemstvím totemu. Celkem 41 dětí bylo rozděleno do čtyř indiánských kmenů, každý z kmenů byl zasvěcen jednomu z živlů – kmen Lakotů živlu vzduchu, kmen Apačů živlu ohně, kmen Mohykánů živlu vody a kmen Siouxů živlu Země. Všechny čtyři indiánské kmeny žily v míru a poklidu ve společné indiánské vesnici Čokan-Nagy, která se stala pro mladé indiány na čtrnáct dní domovem. Celých čtrnáct dní plnily indiánské…

Více

Dne 28. června 2023 uskutečnili pracovníci SVČ TYMY cestu do našeho partnerského města Povážská Bystrica. Byli jsme tam na pozvání našich dlouholetých přátel ze soukromé umělecké školy ZUŠ Stella. Dostalo se nám velmi vřelého přijetí od manželů Kardošových, kteří tuto ZUŠ založili a vzorně se o ni starají a rozvíjejí ji. Po prohlídce zařízení a setkání s pedagogy i žáky jsme se vydali do centra města, kde jsme obdivovali nádhernou květinou výzdobu a zeleň. V rámci společného jednání jsme si vytýčili nejdůležitější úkoly a akce, které bychom chtěli v nastávajícím školním roce realizovat. Kromě tradičních soutěží se těšíme na společný…

Více

Dětský folklorní soubor Zrníčko získal v letošním školním roce několik krásných ocenění od odborné poroty na několika folklorních přehlídkách či soutěžích. Velké poděkování si zaslouží všechny velmi šikovné děti, které tento soubor navštěvují. Jsou to děti již od dvou let, které nám dělají nesmírnou radost. Oporu máme v dětech předškolního a školního věku, které jsou velmi přátelské, nápomocné, empatické a jsou pro malé děti velkým vzorem. Tyto děti se hravou formou učí lidové hry, básničky, říkadla, rozpočítadla a také se učí vystupovat na veřejnosti, před porotou a stovkami diváků nejen na Holešovsku. Máme také velkou radost z toho, jak skvělý…

Více

Tradiční oslava Dne dětí se konala v zámecké zahradě v Holešově v neděli 28. května 2023. Den dětí pořádalo Středisko volného času (SVČ) TYMY ve spolupráci s městem Holešov a MKS Holešov. Hlavní pozornost dětí a rodičů přitáhl Pohádkový les. Na jednotlivých stanovištích děti čekaly postavičky z různých pohádek – Mach a Šebestová, Křemílek a Vochomůrka, Sněhurka a sedm trpaslíků, banda loupežníků v čele s Lotrandem, Maková panenka s motýlem Emanuelem, vodník Česílko, Perníková chaloupka, Čertovské peklo, Lesní víly, Červená Karkulka s babičkou a myslivcem, Čarodějnice a na závěr pan král s paní královnou. Děti spolu se svými rodiči procházeli…

Více

Středisko volného času (SVČ) TYMY má již řadu let velmi úzkou spolupráci se spolkem Prales dětem. V rámci této spolupráce se uskutečnila řada besed. Každoročně se koná 30. 12. Pochod pro prales a děti z keramických kroužků vyrobily již několik kachlí se stopou tygra, které se podařilo vydražit a peníze z dražby použít na záchranu deštného pralesa. Aktivisté spolku Prales dětem v době covidu rozšířili svoji působnost také na Kostariku, kde vybudovali soukromou pralesní rezervaci Green Life II. a vzdělávací oceánské centrum Blue Life. V rámci tohoto projektu se uskutečnila přednáška Oko oceánu, která se zabývá monitoringem velryb a ochranou…

Více

Středisko volného času (SVČ) TYMY bylo oceněno v rámci 11. ročníku soutěže Brána k druhým. Slavnostní vyhlášení se konalo v pondělí 3. dubna 2023 v prostorách Národního technického muzea v Kostelní ulici v Praze. Soutěž Brána k druhým vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR. Jejím hlavním cílem je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. V kategorii do 15 let bylo oceněno celkem 8 kolektivů. Děti z TYMY získaly ocenění za projekty Prales dětem, Plyšák pro radost a…

Více

V neděli 19. března 2023 se konal první ročník Řemeslného dne ve Středisku volného času (SVČ) TYMY Holešov. Tato akce byla určena pro všechny věkové kategorie – především pro rodiče s dětmi. Návštěvníci se mohli těšit na bohatou paletu různých řemesel. Mezi nejzajímavější patřilo košíkářství, kovářství a paličkování. Košíkář předváděl tradiční způsob ruční výroby košíků z proutí a přišel i s několika modernějšími variantami, které mohou sloužit jako designové doplňky do moderních interiérů. Kovář ukazoval své umění při kování a ohýbání železa. Kromě ukázky kovářské práce si děti mohly za pomoci kováře vykovat podkovičku, srdíčko nebo hřebík, z čehož měly…

Více

SVČ TYMY Holešov uspořádalo letos již 3. ročník pěvecké soutěže „O Všetulského konipáska“. Soutěž se uskutečnila 23. února 2023 a soutěžilo se ve zpěvu lidových písniček. Soutěž proběhla ve třech kategoriích. V nejmladší kategorii zvítězila Karolínka Jašová, v kategorii 7–8 let se na 1. místě umístila Kristýna Janálová a v nejstarší kategorii 9–11 let se na 1. místě umístili Táňa Vlčková a Viktor Mikulčík. Každý soutěžící zazpíval dvě lidové písničky. Porota vysoce hodnotila výběr písniček a také jednotlivé výkony dětí. Po předání diplomů, cen a keramických sošek konipáska se uskutečnila krátká beseda s porotou. Všetulského konipáska se zúčastnily děti z…

Více

Středisko volného času TYMY v Holešově uspořádalo 29. ledna 2023 tradiční dětský karneval. Tentokrát byly děti pozvány na „Bál princů a princezen“. V tomto duchu byl celý karneval motivován. V úvodu karnevalu byly děti přivítány královskými šašky, kteří je naučili také pořádnou úklonu. Pak už přišli dvořané s pážaty, dvorními dámami, princi a princeznami a na závěr tohoto „průvodu“ důstojně kráčel král s královnou, který všechny přítomné obdařil milým úsměvem. Král zahájil ples a poté zatancovali dvořané, které vystřídaly se svým tanečkem malé princezny. Po tomto úvodu se bál princů a princezen naplno rozjel! Kromě spousty tance byl pro děti…

Více