V týdnu od 21. do 25. srpna 2023 proběhl v SVČ (Středisko volného času, pozn. red.) TYMY Holešov příměstský tábor s názvem Keramické střípky. V rámci tábora se děti seznámily s různými technikami práce s hlínou. Modelování, vyválení keramické hlíny, otisky do hlíny. Za pomocí vykrajovátek si připravovaly komponenty k výrobě Zvonkohry. V úterý se seznámily s technikou engobování, kresba a malba barevnými hlínami na nepřežahnutý střep – keramický svícen. Pro většinu dětí byla práce s hlínou novinkou.

  Foto SVČ TYMY
  Foto SVČ TYMY

  Vždy před dopolední činností nebo před obědem děti sportovaly či hrály seznamovací a didaktické hry v tělocvičně i venku. Děti se rády všech účastnily. Ve středu si užily činností a mnoha společenských her v jakýchkoli volných chvílích. V rámci tvoření jsme ve středu využili chemických reakcí glazur, barvítek při zdobení a malbě nadglazurních barev na již vypálenou kachličku a odlitý keramický tvar – figurku.

  Děti byly překvapeny v pátek na společné výstavě, jak se jejich výrobek po výpalu v keramické peci změnil a zabarvil. Taktéž si vyzkoušely techniku mozaikování. Ze střepů kachliček volně lepily a spárovaly keramické kousky a vytvářely louku. A poslední den tábora procvičovaly zručnost a šikovnost. A za pomocí vedoucí tábora a instruktorek navazovaly uzlíky a keramické předměty do již zmíněné Zvonkohry. Ve čtvrtek a pátek tvořily papírovou mozaiku džbánu a celý týden poslouchaly jihočeské pohádky O strašidlu Doudlovi od Miroslava Krejči a taktéž k této knize tvořily ilustrace. Celý tábor ukončila originální výstava, která trvala pouze hodinu. Ukončena byla tím, že si rodiče a děti všechny vytvořené předměty a obrázky ze zahradní výstavy rozebrali na památku domů. Dětem se tábor moc líbil. Rodičům zase výrobky dětí.

  Zařadil: -maj-

  Autoři