Archiv autora: SVČ TYMY

Hned první červencovou neděli se sjelo několik mladých indiánů do indiánské vesnice Čokan – Nagi. Děti byly rozděleny do čtyř indiánských kmenů, každý kmen byl zasvěcen jednomu ze čtyř živlů. Indiánské kmeny mezi sebou soupeřily o získání tajemství starého Šamana. Během celotáborové hry zažily spoustu dobrodružství, hodně se toho také naučily a velmi důležitá byla spolupráce a vzájemná pomoc v týmech. Malí indiáni se naučili tance, zpívali indiánské písně a pobývali a nocovali v tee-pee. Naučili se poznávat léčivé byliny, vařili si sami v kotlíku, vypalovali keramiku ve žhavých uhlících, atd. Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně…

Více

Středa 29. června byla pro všechny pracovníky Střediska volného času (SVČ) TYMY významným dnem! Ten den dopoledne se konala malá slavnost, na které proběhlo stříhání pásky k nové zrekonstruované půdě. Práce na této rekonstrukci trvaly od listopadu 2021 a byly ukončeny k 30. 4. 2022. Rekonstrukci půdy zajišťovala firma RAPOS Holešov, která vzešla z výběrového řízení. Dále se podílelo celkem osm subdodavatelů, z nichž nejvýznamnější byla firma PĚLUCHA střechy s.r.o. O vnitřní vybavení se postaral firma KDZ. Všem, kteří se na rekonstrukci naší půdy podíleli patří velké poděkování, obdiv a uznání. Profesionální přístup provázela také lidská rovina, vzájemné pochopení a…

Více

Školní rok 202–2022 rychle uběhl. Společně s dětmi jsme prožili krásných deset měsíců v zájmových kroužcích a také na akcích. V polovině června se konaly závěrečné schůzky všech zájmových kroužků, na kterých se děti loučily se svými vedoucími. Všechny děti obdržely pamětní listy, které jim budou připomínat jejich celoroční zapojení v jednotlivých kroužcích. Děkujeme všem dětem i dospělákům za jejich přízeň. Přejeme pohodové prázdniny plné dobrodružství a těšíme se na setkání na táborech a také při zahájení naší činnosti v září 2022. Poděkování si zaslouží všichni pedagogové, provozní pracovníci, naši externí spolupracovníci a další podporovatelé! Zařadil: -maj-

Více

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se uskutečnila v Holešově tradiční bezpečnostní akce pod názvem „Na kole jen s přilbou“. Akce se konala ve Smetanových sadech, a sice ve spolupráci (Střediska volného času TYMY, pozn. red.) s BESIPem, VPŠ a SPŠ MV a s útvarem Policejního vzdělávání a služební přípravy v Holešově. Děti čekalo celkem šest stanovišť, na kterých prokazovaly znalosti a dovednosti z oblasti řešení dopravních situací, vybavenosti kola a nechyběla také jízda zručnosti, první pomoc a ošetření zraněného. Za splnění všech úkolů byly děti odměněny medailí. Všichni přítomní byli zároveň dáni do slosování, které proběhlo na závěr akce, ale…

Více

V úterý 7. června 2002 jsme pořádali tradiční olympiádu mateřských škol (MŠ), která se konala na hřišti u holešovského gymnázia. Úvodní ceremoniál v antickém stylu zahájil samotný ,,Zeus“ se svou družinou. Následovalo vztyčení vlajky a slib rozhodčích a sportovců, po němž nastalo pravé olympijské klání. Děti soutěžily ve sportovních disciplínách, mezi které patřil sprint, běh přes překážky, skok do dálky, hod granátem, hod medicinbalem atd. Vyvrcholením olympiády byl štafetový běh, do kterého každá MŠ „nasadila“ čtyři své nejlepší běžce. Letošní štafetu vyhrála opět MŠ Radost – Grohova. Děti přišel pozdravit také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který všem sportovcům…

Více

Tradiční oslava Dne dětí se konala v zámecké zahradě v Holešově v neděli 29. května 2022. Den dětí pořádalo Středisko volného času (SVČ) TYMY ve spolupráci s městem Holešov a MKS Holešov. Hlavní pozornost dětí a rodičů přitáhl Pohádkový les. Na jednotlivých stanovištích děti čekaly postavičky z různých pohádek – Sněhurka a sedm trpaslíků, Křemílek a Vochomůrka, banda loupežníků v čele s Lotrandem, Maková panenka s motýlem Emanuelem, Šípková Růženka s princem, vodník Česílko, Perníková chaloupka, čertovské peklo, lesní víly, Červená Karkulka s babičkou a myslivcem, čarodějnice a na závěr pan král s paní královnou. Na každém stanovišti děti získaly…

Více

Středisko volného času (SVČ) TYMY v rámci oslav 700 let od založení našeho města zorganizovalo „Večerní rodinnou putovní hru“ – večerní dobrodružné putování Holešovem, které bylo určeno rodinám nebo skupinám známých, přátel, kamarádů… Vzhledem k 700 výročí byla tato hra zaměřena na historii našeho města. Zahájení proběhlo v 18 hodin ve Smetanových sadech, kde přišel pozdravit účastníky hry Albert z Valdštejna se svojí družinou. Poté účastníci hry obdrželi mapy a pokyny k historické hře. Hra zavedla všechny účastníky na sedm zajímavých míst v Holešově, která mají pozoruhodnou minulost. Soutěžící se o těchto místech dozvídali prostřednictvím QR kódů. Navštívili tak židovskou…

Více

Pracovníci SVČ TYMY již druhým rokem připravují pro rodiny s dětmi zajímavou nabídku aktivit na víkendy. Jedná se o rodinné putovní hry, které jsou určeny rodinám s dětmi, popř. partě kamarádů. V letošním roce pracovníci TYMY připravili již sedm takových putovní her, pokaždé na jiné téma – např. Ladova zima, Zimní sporty, Česká přísloví, Máme rádi zvířata, České pohádky atd. Každá trasa vede jinou částí města. Účastníci těchto her tak měli možnost poznat různá zákoutí Holešova. Každý víkend se těchto her účastní okolo 50 dětí, které si na závěr vyzvednou odměnu v cukrárně Vendula. Máme velkou radost z kladných ohlasů…

Více

Středisko volného času (SVČ) TYMY Holešov již 15 let přijímá dobrovolníky z různých zemí EU. Naše poslední dobrovolnice Jenni k nám přijela vloni v lednu až z Finska. Během roku s námi prožila spoustu dobrého, ale prožila také období nouzového stavu. Jenni, jakmile to jen šlo, se zapojila do činnosti kroužků, a to především keramiky a angličtiny. Pomáhala nám také při organizování mnohých akcí včetně letní činnosti. Jenni se zapojila také do místní komunity, setkala se starostou města a zúčastnila se též některých společenských a kulturních akcí ve městě. Připravila pro nás spoustu zajímavých prezentací o Finsku; ochutnali jsme díky…

Více

Zlatý oříšek je soutěž pro talentované děti do 14 let. Tato celostátní soutěž probíhá v České odpoledních hodinách na ČT 2. Do finále se celkem probojovalo 21 jednotlivců a kolektivů z celé české republiky. Také náš Zlínský kraj měl v tomto finále svá želízka v ohni. Do finále se dostala nadějná atletka a biatlonistka Monika Železníková a všestranně nadaná Barbora Vaňková. Se všemi finalisty byl natočen krátký medailonek, který byl odvysílán, bohužel kvůli nepříznivé situaci se natáčení v ČT nemohli zúčastnit všichni finalisté. Sedm Zlatých oříšků bylo letos předáno velmi šikovným a talentovaným dětem v různých oblastech zájmové činnosti. K…

Více