Z návštěvy Povážské Bystrice (foto SVČ TYMY)
  Z návštěvy Povážské Bystrice (foto SVČ TYMY)

  Dne 28. června 2023 uskutečnili pracovníci SVČ TYMY cestu do našeho partnerského města Povážská Bystrica. Byli jsme tam na pozvání našich dlouholetých přátel ze soukromé umělecké školy ZUŠ Stella. Dostalo se nám velmi vřelého přijetí od manželů Kardošových, kteří tuto ZUŠ založili a vzorně se o ni starají a rozvíjejí ji.

  Z návštěvy Povážské Bystrice (foto SVČ TYMY)
  Z návštěvy Povážské Bystrice (foto SVČ TYMY)

  Po prohlídce zařízení a setkání s pedagogy i žáky jsme se vydali do centra města, kde jsme obdivovali nádhernou květinou výzdobu a zeleň. V rámci společného jednání jsme si vytýčili nejdůležitější úkoly a akce, které bychom chtěli v nastávajícím školním roce realizovat.

  Kromě tradičních soutěží se těšíme na společný taneční workshop, který proběhne v říjnu v Povážské Bystrici. Už teď se těšíme na společné zážitky.

  Zařadil: -maj-

  Autor