Den dětí v Holešově (foto SVČ TYMY)
  Den dětí v Holešově (foto SVČ TYMY)

  Tradiční oslava Dne dětí se konala v zámecké zahradě v Holešově v neděli 28. května 2023. Den dětí pořádalo Středisko volného času (SVČ) TYMY ve spolupráci s městem Holešov a MKS Holešov. Hlavní pozornost dětí a rodičů přitáhl Pohádkový les.

  Den dětí v Holešově (foto SVČ TYMY)
  Den dětí v Holešově (foto SVČ TYMY)

  Na jednotlivých stanovištích děti čekaly postavičky z různých pohádek – Mach a Šebestová, Křemílek a Vochomůrka, Sněhurka a sedm trpaslíků, banda loupežníků v čele s Lotrandem, Maková panenka s motýlem Emanuelem, vodník Česílko, Perníková chaloupka, Čertovské peklo, Lesní víly, Červená Karkulka s babičkou a myslivcem, Čarodějnice a na závěr pan král s paní královnou.

  Děti spolu se svými rodiči procházeli Pohádkovým s hrací kartou, do které si sami zapisovali vyluštěná písmena a plnili společně několik samostatných úkolů – zazpívat si písničku, udělat několik dřepů atd. Někteří dospěláci byli vyplňováním karty a plněním úkolů zaujati více než jejich děti, a vrátili se tak aspoň na chvíli do svých dětských let.

  Po vyluštění správného hesla čekala děti už jen cesta do cíle, ke králi a královně a jejich družině. Ti dětem předali pamětní medaili a poslali je na skákací hrad a také ke klaunovi, který jim vytvořil postavičku z nafukovacího balonku.

  Den dětí v Holešově (foto SVČ TYMY)
  Den dětí v Holešově (foto SVČ TYMY)

  Pohádkový les v zámecké zahradě v Holešově přilákal děti nejen z Holešova ale i širokého okolí. Kromě Pohádkového lesa byly pro děti připraveny další atrakce: vláček Pacifik, kolotoče, sdružení dobrovolných hasičů, střelnice, skluzavky, skákací hrad, bubeníci, BESIP, PS M. Očadlíka a jiné. Svým hudebním a tanečním vystoupením tentokrát potěšily návštěvníky dětského dne malé nadějné zpěvačky – sestry Dobešovy, které se představily svým programem „Štěstí“.

  Velké poděkování si zaslouží 70 dobrovolníků, kteří se na přípravě a organizaci této krásné akce podíleli. Poděkování si zaslouží také pracovníci SVČ TYMY a MKS a SDH Holešov. Děkujeme městu Holešov za velkou pomoc a podporu při pořádání této celoměstské akce.

  Zařadil: -maj-

  Autoři