„Vzdělání v jistém smyslu přesahuje každodennost – kromě konkrétních znalostí přináší podpůrné informace, o kterých často dopředu nevíme, kdy je budeme potřebovat. Díky němu se ale umíme rychle zorientovat v novém prostředí, jsme schopni pracovat s nejrůznějšími zdroji a přináší například i trpělivost a schopnosti věnovat se určitým problémům do hloubky.“ říká Mgr. Ludmila Kočí, garantka Ústředního pionýrského vzdělávacího centra. „I proto se mu v Pionýru trvale věnujeme a rozvíjíme znalosti a dovednosti našich dobrovolníků. Chceme, aby mohli úspěšně a bezpečně pracovat s dětmi, které nám rodiče svěřují.“

  V pátek 7. dubna si připomeneme Den vzdělanosti. Jde o významný den České republiky, neboť před 675 lety, v roce 1348, založil český a římský král Karel IV. pražskou univerzitu, dnes Univerzitu Karlovu. Nabízí se proto využít kulatého výročí vzniku této významné instituce, která byla ve své době první školou svého druhu ve střední Evropě, ke zdůraznění významu vzdělávání i pro výkon dobrovolnické činnosti v Pionýru – práce s dětmi a mládeží.

  Rozrůstající se Pionýr nabízí dětem pravidelnou celoroční oddílovou činnost vycházející z promyšlených výchovných programů – Výpravy za poznáním, Odborky a další, které dětem přinášejí hry, zážitky, dobrodružství i znalosti. Tuto činnost nemohou zajišťovat náhodně získaní lidé, ale vedoucí, kteří na sobě stále a průběžně pracují. Proto Pionýr dlouhodobě věnuje rozvoji svých dobrovolníků velkou péči.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Má k tomu léty prověřený a propracovaný systém vnitřního vzdělávání zajišťující kvalifikovaný přístup instruktorů i vedoucích k práci s dětmi jak po obsahové, tak organizační stránce. Rovněž i silné týmy lektorů složené z členů Pionýra i spolupracujících odborníků, jimž náleží obdiv a velké poděkování, neboť své funkce vykonávají ve volném čase. Díky tomu – vedle vnitřních kvalifikací, nabízí Pionýr rovněž akreditované vzdělávání – je spolek autorizovanou osobou pro několik profesních kvalifikací a je také držitelem akreditací MŠMT, například k přípravě Zdravotníků zotavovacích akcí.

  Vedle těchto kvalifikací nabízí a zajišťuje pro své členy různé odborné kurzy, v loňském roce například „Účetní závěrky a jak je kontrolovat, inventarizace majetku a závazků a centrální metodická podpora pro KOP“ a „Trello – účetní závěrky elektronicky“. Dále také rozmanité výměny zkušeností – jak formou, tak obsahem. Důležitým prvkem v přípravě na práci s dětmi je i sdílená zkušenost, pro což jsou rozmanitá setkání, cvičení, semináře či letní školy osvědčeným prostředím. V letošním roce se po covidovém narušení tradice mimo jiné vrací i celorepubliková výměna zkušeností Pionýra „Kamínka“ – v termínu 21. – 23. dubna 2023 v Jihlavě.

  „Smyslem vzdělávání v Pionýru je zajistit dětem bezpečné prostředí, které jim zároveň nabídne dost prostoru pro jejich rozvoj,“ poznamenává ještě Ludmila Kočí, garantka ÚPVC, s tím, že v současné době také vrcholí příprava vedoucích před tábory, které jsou pro pionýry završením celoroční činnosti. „Doplňování či získávání kvalifikace nově nastupujících táborových pracovníků je tak stálým požadavkem,“ dodává Ludmila Kočí.

  Vzdělávací aktivity Pionýra v potřebné kvalitě pomáhá zajišťovat i dotační podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

   

  Autor