Obálka Archy č. 7/2008„Neříkejme tomu kraje, to zní až moc úřednicky. Vzniknou mikrosvěty, ve kterých nebude vzácnost mít opravdového kamaráda. V nejlepším případě ukážeme dětem, že musí být samy sebou, aby mohly žít s druhými na stejném území,“ přibližuje Marie Molková – Hromča v úvodníku nazvaném „Vnímání“ téma sedmého čísla Archy: jsou jím krajské rady dětí a mládeže.

  Kolik jich je a kde všude fungují? V Arše najdete jejich přehled spolu s potřebnými odkazy na internetové stránky a většinou i se základními kontaktními údaji. U těch krajských rad, které jsou členkami národní „střešní“ organizace – České rady dětí a mládeže (ČRDM) – je připojeno o každé z nich i pár odstavců navíc. S výjimkou pražské formace, přijaté na listopadovém Valném shromáždění ČRDM. Té je totiž v „sedmičce“ Archy vyhrazen „medailonek“, jímž se sdružení čtenářům představují. Prezentační text o Radě dětí a mládeže hlavního města Prahy doplňuje krátký rozhovor se členem jejího představenstva Davidem Kabele. Nové číslo zpravodaje ČRDM přináší také článek o jednání již zmíněného vrcholného orgánu České rady a jeho výsledcích.

  Vesmírná. Komorní. Dvě možná až příliš nesourodá slova, a přece se podařilo je spojit: pro Celostátní vzájemnou výměnou zkušeností (ČVVZ) 2008, konanou koncem října v Přerově, totiž platí obě. Více se o této akci mohou čtenáři Archy dozvědět jednak z reportážního příspěvku, a jednak z rozhovoru s náčelníkem CVVZ 2008 Jaroslavem Biolkem – Mussurem, domovskou organizací z Duhy, Klub Dlažka. „Fungují tak, že nejsou jen pasivní, jaksi sami pro sebe, ale jsou zároveň i vysílačem – alespoň se o to snažíme – velmi pozitivních vln,“ řekl mj. na adresu zhruba pěti stovek účastníků a účastnic přerovské akce.

  S Asociací víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky se čtenáři Archy vypraví na sedmnáctý ročník Turisticko-tábornické olympiády, s občanským sdružením Boii na oslavy keltského svátku Samhain, uspořádané začátkem listopadu v Nasavrkách, s Programem pro mládež – Cenou vévody z Edinburghu na mezinárodní setkání zlatých absolventů Ceny na ostrov Mauritius a z článku z tiskové konference Pionýra se mj. dozvědí, že toto sdružení bude v době českého předsednictví v Radě EU hostit zástupce Evropského fóra mládeže.

  Archa rovněž připomíná blížící se lednové veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour, upozorňuje na to, že neziskovým organizacím se díky partnerskému projektu 3P Nadace rozvoje občanské společnosti a Poštovní spořitelny otevírá nová cesta k financím, a textem projektové manažerky ČRDM pro předsednictví ČR v Radě EU Jany Bělohlávkové přibližuje přípravy setkání mládeže z evropské unijní „sedmadvacítky“. Jana Bělohlávková také referuje o sérii tří seminářů upořádaných ČRDM v průběhu září a října; jejich společným tématem byly interkulturní konflikty a jejich řešení.

  Představenstvo České rady dětí a mládeže schválilo v rámci Bambiriády 2009, plánované pod mottem „Nás se to týká“, humanitární akci. Na slavnostním zahájení bude 4. června příštího roku prostřednictvím Armády ČR předán dar základní škole v kosovské obci Šajkovac. Místní školy jsou velmi vděčné za každou materiální pomoc, která by tam zlepšovala možnost výuky. ČRDM proto v sedmé letošní Arše zveřejnila podstatné údaje o vybrané škole; informace získala od velitele kontingentu pplk. Jiřího Ročka. Sdružení mají možnost se ke zmíněné akci připojit…


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 7/2008 prohlédnout ZDE.


  Témata zpravodaje ARCHA v roce 2008:

  Číslo 1 – Dětská sdružení jako záchytný bod (31. 1.)
  Číslo 2 – Děti a média (12. 3.)
  Číslo 3 – Neformální vzdělávání v dětských sdruženích (16. 4.)
  Číslo 4 – Bambiriáda 2008 (9. 6.)
  Číslo 5 – Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě… (20. 8.)
  Číslo 6 – Děti a mládež jako politikum? (1. 10.)
  Číslo 7 – Krajské rady dětí a mládeže (4. 11.)
  Číslo 8 – Být malou organizací? (1. 12.)

  (Datum uvedené v závorce je termínem uzávěrky příspěvků pro to které číslo.)

  Autor