Vlak pro Evropu a jeho tvůrciNa půdě Evropského parlamentu se poprvé rozjel Vlak pro Evropu v pondělí 27. dubna 2009. Lokomotiva a vagóny reprezentující jednotlivé evropské státy jsou výsledkem dosud největšího evropského studentského projektu v rámci programu Comenius – partnerství škol. Do projektu se zapojilo 24 středních odborných škol se strojírenským zaměřením v oblasti CNC techniky z 21 evropských států. Obsahem projektu byla spolupráce těchto škol a výsledným produktem pak „Vlak pro Evropu“. Ten je složen z funkčních modelů lokomotiv a vagónů a charakterizuje integraci a spolupráci vzdělávacích institucí v Evropě.

  Program Comenius„Vítám každý projekt, který kromě odborného základu přináší i přidanou hodnotu. U Vlaku pro Evropu je to konkrétní evropská spolupráce, prohloubení jazykových kompetencí a studentská mobilita. Jsem potěšen, že mohu být v Evropském parlamentu při slavnostním představení tak úspěšné spolupráce,“ řekl náměstek ministra pro evropské záležitosti Jakub Dürr, který prezentaci v Bruselu zahájil.

  „Brněnští studenti obstáli na jedničku,“ uvedla Milena Vicenová, stálá představitelka ČR při Evropské unii. „Česká republika a Evropa potřebuje mladé lidi, kteří dovedou své znalosti využít prakticky. Projekt v sobě spojuje prvky mezinárodní spolupráce, rozvoje znalostí a zručnosti, které jsou nezbytné pro ekonomiku a společnost jednadvacátého století.“

  Projekt byl realizován v letech 2007-2009, partnerské školy se setkaly na čtyřech pracovních schůzkách, které sloužily jak k výměně zkušeností, tak i k vzájemnému poznávání účastníků, kterých bylo více než 1000.

  Žáci nejdříve zpracovali výkresovou dokumentaci různými typy kreslicích softwarů, navrhli technologické postupy a ve finální fázi projektu vyrobili jednotlivé součásti vagónu CNC technikou. Lokomotivy jsou společným návrhem žáků, každá škola vyrobila některou ze součástí lokomotivy. Vagóny jsou vyrobeny podle vlastních návrhů žáků škol a nesou charakteristické prvky země, ve které byly vyrobeny.

  Pro vzájemnou komunikaci mezi školami byla během projektu vytvořena internetová komunikační platforma „My Community“. Důležitou součástí projektu bylo také vytvoření technického slovníku s odborným zaměřením na technologie CNC a vzájemné porovnání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí.

  Jako jediná škola v České republice se do projektu zapojila Integrovaná střední škola – COP Brno, Olomoucká 61.

  Více na: http://www.cnc-network.eu/