Archiv autora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na pořádání letních dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. Seznam zašlete nejpozději do 17. 6. 2022 na e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz  v požadované struktuře viz LDT_2022 (ideálně ve formátu xls). Jedná se o výzvy na rok 2022 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ. https://www.msmt.cz/mladez/hlaseni-taboru-1

Více

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022 Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti…

Více

MŠMT  zveřejnilo 8. dubna 2022 dvě výzvy – první na realizaci jazykových kurzů v českém jazyce pro děti cizince migrující z Ukrajiny, druhou na realizaci adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Jazykové kurzy i adaptační skupiny budou probíhat v období od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022.  „Výchozí alokace je 1,4 mld. Kč, ale můžeme ji navýšit dle skutečných potřeb. Žadatelé se mohou hlásit až do 31. května a financování proběhne administrativně jednoduchou formou šablon,“  řekl k materiálům ministr školství Petr Gazdík. Výzva Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 je určena na podporu intenzivních…

Více

Letos si připomínáme 430. výročí narození Jana Amose Komenského, jedné z nejvýraznějších osobností Evropy, zastánce evropských hodnot, pansofisty, filozofa a pedagoga a v neposlední řadě migranta, který položil základy pro dostupné vzdělávání pro všechny. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík dnes také s ohledem na toto výročí navštívil Komenského Muzeum J. A. Komenského v Naardenu a jeho hrob. Naarden, 4. 3. 2022 „Odkaz Komenského pro vzdělávání a mír je v dnešní době aktualizován ve světle agrese Ruska vůči Ukrajině, kterou musíme ve všech ohledech odsoudit,“ prohlásil Petr Gazdík. „Komenský podobně jako tisíce vědců a učitelů na Ukrajině zažil válečnou agresi, sám pocítil hrůzy války a…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zve na on-line diskusi týkající se válečného konfliktu na Ukrajině. Cílem debaty je poskytnout srozumitelný pohled na současnou situaci z různých expertních perspektiv a pomoci dětem a dospívajícím pochopit, co se děje, jak se nás tato událost dotýká a jak k ní přistupovat. Debatu organizuje MŠMT a Pražský inovační institut ve spolupráci s hlavním městem Praha a Českou televizí. Technické zajištění poskytnou Česko Digital a Nextzone. Termín: pondělí 7. března 2022 Čas: 9:45 – 12:00   Diskuse se zúčastní: Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku Otakar Foltýn, odborník v oblasti bezpečnosti a mezinárodního práva Michael Romancov, politický geograf soustředící se…

Více

Ministr školství Petr Gazdík 3. března 2022 rozeslal do datových schránek škol dopis, ve kterém ředitelky a ředitele informoval o vytvoření speciálního portálu MŠMT k problematice Ukrajiny. Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů. Situace se vyvíjí každým dnem a my všichni budeme muset flexibilně reagovat na aktuální požadavky. Chci Vás ujistit, že vše intenzivně řešíme ve spolupráci s ostatními ministerstvy a relevantními organizacemi, snažíme se předvídat problémové situace a hledat včas řešení. Naším cílem je, abyste informace od nás měli včas, srozumitelné a na jednom místě. A zároveň Vám chceme poskytnout potřebnou…

Více

Ačkoliv nás stále neopouští pandemie koronaviru, ba naopak, daleko větší silou se vrhla do škol, každou chvíli je některá třída v karanténě a mezi nemocnými jsou častěji děti, prázdniny jsou stanovené Letos věříme, že ani mimoškolní, volnočasové aktivity nepřestanou fungovat a spolky budou moci organizovat dál nejen pravidelnou každotýdenní činnost, ale i víkendové výpravy a prázdninové pobyty v přírodě. Děti se na ně těší a vedoucí plánují a s přípravami mají plné ruce práce. Prázdniny a dny volna v příštím školním roce 2022/2023 najdete níže. Ty v právě probíhajícím školním roce 2021/2022 najdete na odkaze zde: https://www.adam.cz/clanek-2020110047-kdy-budou-prazdniny-ve-skolnim-roce-2021-2022.html Organizace školního roku 2022/2023…

Více

Náměstkem sekce vzdělávání a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude k 1. září jmenován Jan Mareš.  Dlouholetý ředitel chomutovské Střední školy energetické a stavební byl vybrán ve výběrovém řízení na pozici náměstka pro řízení sekce podle služebního zákona. „České školství, zejména to regionální, má cestu vymezenu vzdělávací Strategií 2030+, která podle mého názoru odráží změny nejen v průmyslu, ale v celé společnosti. Její naplňování je ten zásadní cíl, na kterém chci s týmem spolupracovníků na MŠMT pracovat. To je strategie, která potřebuje každodenní kroky. Ty jsou dány vymezením ve školském zákoně, podle kterého je vzdělávání, tedy i výchova, veřejnou službou. A aby…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19. Výzva cílí na realizaci tzv. letních kempů v období 1. 7. – 31. 8. 2021 v podobě aktivit pro skupinu nejméně 15 dětí v pěti po sobě jdoucích dnech. Kempy mohou mít formu příměstskou (dítě chodí přespávat domů), či pobytovou. Cílová skupina výzvy jsou děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (1.–9. třída ZŠ). Účelem výzvy jsou tyto body: • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů…

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou dotační výzvu s názvem „Letní kempy 2021“. Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, má pomoci napravit následky pandemie COVID 19. Výzva cílí na realizaci tzv. letních kempů v období 1. 7. – 31. 8. 2021 v podobě aktivit pro skupinu nejméně 15 dětí v pěti po sobě jdoucích dnech. Kempy mohou mít formu příměstskou (dítě chodí přespávat domů), či pobytovou. Cílová skupina výzvy jsou děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku (1.–9. třída ZŠ). Účelem výzvy jsou tyto body: •…

Více