Ministr školství Petr Gazdík 3. března 2022 rozeslal do datových schránek škol dopis, ve kterém ředitelky a ředitele informoval o vytvoření speciálního portálu MŠMT k problematice Ukrajiny. Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů.

  Situace se vyvíjí každým dnem a my všichni budeme muset flexibilně reagovat na aktuální požadavky. Chci Vás ujistit, že vše intenzivně řešíme ve spolupráci s ostatními ministerstvy a relevantními organizacemi, snažíme se předvídat problémové situace a hledat včas řešení. Naším cílem je, abyste informace od nás měli včas, srozumitelné a na jednom místě. A zároveň Vám chceme poskytnout potřebnou metodickou podporu,“ píše v dopise školám ministr školství Petr Gazdík.

  Součástí ministrova dopisu pro školy byly také dva materiály:

  Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR – zaměřuje se na konkrétní postupy při začleňování dětí a žáků do kolektivu a pravidla pro jejich zařazování do škol. Materiál obsahuje také užitečné odkazy ke zvládání jazykových bariér a ke vzdělávání žáků cizinců a důležité kontakty.

  Příručka pro školy v době katastrofické události  kterou připravil Národní ústav duševního zdraví a vznikl jako zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol. Nabízí aktivity, které je možné s žáky podnikat, a materiály, které napomohou otevírat citlivá témata ve školním kolektivu. „Věříme, že pro školy bude tento materiál přínosný při předcházení konfliktů v třídních kolektivech a v péči o duševní zdraví žáků,“ napsal Petr Gazdík.

  MŠMT také spustilo web https://www.edu.cz/ukrajina/, jehož je také sekce FAQ, kde školy naleznou otázky a odpovědi na konkrétní případy. Spuštěny byly také telefonické a e-mailové linky, na které se mohou školy k problematice ukrajinského konfliktu a jeho dopadů obracet.

  https://www.msmt.cz/msmt-vytvorilo-specialni-portal-k-ukrajine

  Autor