V případě, že organizace využívá dotaci MŠMT nebo její část na pořádání letních dětských táborů, je povinna zaslat elektronicky oddělení rozvoje dětí a mládeže MŠMT seznam všech z dotace podpořených táborů. Seznam zašlete nejpozději do 17. 6. 2022 na e-mailovou adresu Dotace.Mladez@msmt.cz  v požadované struktuře viz LDT_2022 (ideálně ve formátu xls). Jedná se o výzvy na rok 2022 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ.

     

    https://www.msmt.cz/mladez/hlaseni-taboru-1

    Autor