Všech 50 účastníků Kingdom palatchinke se jmenovala výměna mládeže u rakouského města Mödling, konaná v rámci programu Mládež v akci od 26. července do 8. srpna 2009. Česká Republika, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie a Rakousko vyslalo na zmíněný projekt po pěti mladých lidech. A tak se celkem pět desítek zástupců mládeže ve věku od 18 do 30 let vydalo k Mödlingu, ležícímu přibližně 30 kilometrů od Vídně. Naši zemi reprezentovalo občanské sdružení Hodina H, které tam vyslalo jednoho mladíka z Pelhřimova, jednu slečnu z Ostravy, dvě slečny z Prahy a jednoho mladíka z Trhových Svinů.

    Výměna mládeže v Rakousku byla vyplněna především různými aktivitami spojenými s neformálním vzděláváním.Výměna mládeže je jednou z akcí Mládeže v akci, programu Evropské unie pro neformální výchovu a vzdělávání. občanské sdružení Hodina HJde o setkání mladých lidí z různých zemí vyplněné aktivitami neformálního vzdělávání. Mladí lidé mají možnost osobnostního rozvoje, mohou pracovat na projektu v mezinárodním prostředí, poznávat jiné kultury, učit se nové věci, procvičovat komunikaci v cizím jazyce a podobně.

    V Rakousku se všichni účastníci nejdříve věnovali tématům jako evropská identita, historie, monarchie, nacionalismus, xenofobie, diskriminace, kultura a evropské občanství. Všechny tyto složité pojmy celá skupina rozebírala během interaktivních workshopů. Druhý týden projektu byl hravější a pohybově náročnější: programová náplň se přesunula směrem k bubnování, divadlu, tradičním tancům a žonglování.

    Výměna mládeže v Rakousku byla vyplněna především různými aktivitami spojenými s neformálním vzděláváním.Na závěr projektu proběhlo vystoupení v městečku Mödling. Všech 50 účastníků se podívalo do Vídně a na její krásy, uskutečnilo výlet do místních hor a lépe poznalo jednotlivé země účastnící se projektu. Každá národní skupina připravila prezentaci své země, nabídla ochutnávku tradičního jídla a pití a k tomu přidala zábavnou divadelní scénku nebo naučila ostatní pár slovíček ze svého rodného jazyka či typický folklorní tanec.
    Mladí lidé se z projektu vrátili domů nejen se suvenýry z Vídně, ale především s novými vědomostmi, zkušenostmi a zážitky, které jen tak někde nezažijí.

    Cílem projektu Jiná skupina mladých lidí se zase zúčastnila projektu Take part. Projekt se uskutečnil v Korpilahti ve Finsku od 11. do 18. července. Tato skupina, kterou rovněž vyslalo občanské sdružení Hodina H, se stala součástí školícího projektu, do něhož se zapojilo dalších pět zemí – Španělsko, Bulharsko, Rakousko, Turecko a Finsko. Všichni účastníci se mohli naučit a experimentovat s novými metodami dramatu a divadla, a obzvláště improvizace. Divadlem vyjadřovali různé pojetí kultury, předsudky, pocity, tradice a mnoho dalších věcí. Samozřejmě všichni také poznali finské prostředí plné krásné krajiny se zelení a jezery, s čerstvým vzduchem a s dřevěnými domky se saunami.