Archiv autora: Eva Havlíčková

Na začátku dubna se čtyři mladí lidé z České republiky ve věku od 13 do 17 let a jeden vedoucí díky Hodině H zúčastnili projektu Know Yourself. Jednalo se o týdenní projekt v maďarské malebné vesničce Liptód. Během této výměny mládeže v rámci programu Erasmus+ měli všichni možnost se setkat s lidmi ze 7 evropských zemí. Společně budovali zdravou komunitu, ve které se skrze kreativní a umělecké aktivity lépe poznávali a pracovali na svém seberozvoji. „Projekt byl velmi vydařený a přínosný. Řekla bych, že všichni si v něm našli to své. Bylo úžasné sledovat každodenní posun celé skupiny. Učili jsme…

Více

Místní akční skupina Pelhřimov s radostí oznamuje dokončení úspěšného projektu MAPIII na Pelhřimovsku, který se odehrál v průběhu roku 2023 v rámci územního obvodu Pelhřimov (ORP Pelhřimov). Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. Na projektu spolupracovala mimo jiné i Hodina H. Během projektu MAPIII se podařilo úspěšně pokračovat v nastavené spolupráci mezi školami, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na Pelhřimovsku. Tato spolupráce posílila propojení mezi různými úrovněmi vzdělávacího systému. V rámci projektu byl uskutečněn Festival vzdělávání, který přinesl širokou škálu inspirativních a vzdělávacích aktivit pro žáky, studenty, rodiče a pedagogy. Festival…

Více

Hodina H vyslala na mezinárodní školení s názvem GROW v Řecku zástupce pracovníků s mládeží, metodiky prevence ze základních škol na Pelhřimovsku a koordinátora primární prevence. Projekt GROW je dlouhodobým projektem v rámci strategického partnerství programu Erasmus+ a věnuje se vytvoření rovných podmínek pro děti a mládež ve školách a při volnočasových aktivitách a je určen pro pracovníky s mládeží a pracovníky v oblasti prevence na školách. Během školení se mohli účastníci školení seznámit s příklady dobré praxe z jednotlivých partnerských zemí jako je Řecko, Španělsko a Rumunsko a některé si vyzkoušeli i v praxi. Následně navštívili místní školu a…

Více

Hodina H vyslala na mezinárodní výměnu mládeže Imaginarium: Step into multiverse v Itálii skupinu mladých lidí z Pelhřimova a Kraje Vysočina na konci září. Mladí lidé se zúčastnili mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+, který se věnoval umění, kreativitě a performance a konal se v Neapoli. Projekt hostil nejen místní a české zástupce, ale také další skupiny z Lotyšska a Irska. A co samy účastnice na projekt řekly? „Byl to můj první projekt, a tak jsem moc nevěděla, co očekávat. Ale dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Poznala jsem spoustu mladých, velice talentovaných lidí. Prolomila jsem svůj strach z vystupování před lidmi a zároveň jsem v…

Více

Hodina H se stala partnerem projektu DiSPO, což je zkratka pro Digital Outdoor Sports, v překladu Digitální outdoorové sporty. Dalšími partnery tohoto Erasmus+ projektu jsou Rakousko, Itálie, Španělsko a Rumunsko. První setkání partnerských organizací se uskutečnilo v květnu v Rumunsku, kde proběhlo plánování jednotlivých kroků během dlouhodobého projektu. Cílem projektu je podpořit zapojení mladých lidí do sportovních aktivit v přírodě a zároveň využívání digitálních nástrojů, které propojí jednotlivé organizace, komunitu, mladé lidi a motivují ke zdravému životnímu stylu mládeže. V rámci projektu již byl vytvořen první výstup. Hodina H se zapojením dalších partnerů vytvořila brožuru, která zahrnuje průzkum mezi mladými. Mladí lidé…

Více

Hodina H hostila na začátku července setkání v rámci slovensko-českého projektu INOVEDU. Do Pelhřimova přijelo 20 zástupců slovenské mládeže, která pořádá workshopy na téma ICT dovednosti a která se věnuje herectví. Cílem setkání bylo obohatit slovenské účastníky o postupy, jak učíme ICT dovednosti seniory v Hodině H, a zároveň se od slovenských mladých herců naučit inscenaci na téma sociální sítě a jejich dopad na vztahy offline. Projekt INOVEDU je zaměřen na digitální technologie, online svět a jeho vnímání cílovými skupinami jako mládež a senioři. Jde o dlouhodobý projekt, kdy se jedna strana od druhé učí příklady dobré praxe a implementuje…

Více

Místní akční skupina Šipka společně s Hodinou H a ve spolupráci s Městem Pelhřimov pořádala již po čtvrté kampaň Do práce na kole v Pelhřimově. Celý květen byl věnován cestám na kole, pěšky nebo poklusem. Jakkoliv jinak než autem pro dobrý pocit, fyzickou aktivitu a péči o naši planetu. Pojďme se podívat na Pelhřimov jako takový. Pelhřimov za květen celkem: Ujel na kole 18.167 km Ušel pěšky 7.615 km A celkově jsme ušetřili 3.325.923 g emisí CO2. A teď k oceněním. První 2 kategorie byly vylosovány. Kategorie pravidelnost týmů: 3. místo v pravidelnosti týmů získává tým Pelgrim s pravidelností 83,9%…

Více

Místní akční skupina Šipka společně s organizací Hodina H realizuje projekt MAPIII na území Pelhřimovska, který se věnuje rozvoji vzdělávání. V rámci projektu proběhla již čtvrtá výzva s názvem Občánek, která podporuje projektové učení, a byly podpořeny čtyři nové projekty žákovských kolektivů. Jak to celé funguje? Všechny školy na území Pelhřimovska mají možnost přihlásit se do výzvy. To znamená, že třídní kolektiv nebo skupina žáků zpracuje projekt, který se týká jejich prostředí, a přispěje tak k jeho zlepšení. Ať jde o přednášku, akci, zkrášlení třídy, nebo o pořízení potřebného vybavení a podobně. Žákovský kolektiv se domluví, zamyslí se nad tím,…

Více

Hodina H pořádala už dvacátý první Region tančí. A byla to jízda! Jak jinak. Pátek 2. 6. 2023 se hemžilo okolí KD Máj od rána tanečníky nejrůznějšího věku, kteří si užívali zajímavé workshopy a od 13 hodin pak převedli své umění na samotné přehlídce. Byla to opravdu velkolepá show! Region tančí je již tradiční akcí, kterou v Pelhřimově pořádá Hodina H. Jde o nesoutěžní taneční přehlídku nejrůznějších tanečních klubů, spolků, kroužků z Kraje Vysočina. Dopolední program je plný tanečních workshopů. Letošní workshopy zahájil úžasný Jan Onder, kterého můžete znát ze StarDance. Pak přišly na řadu španělské tance se španělskými stážistkami…

Více

Media literacy neboli Mediální gramotnost byl název projektu, na který zavítali mladí lidé ve věku od 18 do 25 let z Itálie, Španělska, Lotyšska, Bulharska a samozřejmě také z České republiky a hostitelské země Rumunska. Program byl plný interaktivních aktivit, do kterých se mladí lidé sami zapojovali a tvořili je. Aktivity u nich podporovaly tvorbu vlastního názoru a schopnost kritického myšlení. A pro lepší představu i několik konkrétních aktivit – třeba výroba vlastních konspiračních teorií, u které mohli účastníci zjistit, jak jednoduše se dají informace zmanipulovat ve svůj prospěch. Nebo debata o kontroverzních citátech s tematikou médií a sociálních sítí…

Více