Místní akční skupina Šipka společně s organizací Hodina H realizuje projekt MAPIII na území Pelhřimovska, který se věnuje rozvoji vzdělávání. V rámci projektu proběhla již čtvrtá výzva s názvem Občánek, která podporuje projektové učení, a byly podpořeny čtyři nové projekty žákovských kolektivů.
  Jak to celé funguje? Všechny školy na území Pelhřimovska mají možnost přihlásit se do výzvy. To znamená, že třídní kolektiv nebo skupina žáků zpracuje projekt, který se týká jejich prostředí, a přispěje tak k jeho zlepšení. Ať jde o přednášku, akci, zkrášlení třídy, nebo o pořízení potřebného vybavení a podobně. Žákovský kolektiv se domluví, zamyslí se nad tím, co potřebují a proč to potřebují a jak to vyřeší. Pak daný nápad jednoduše sepíší a odešlou hotový projekt. Další fáze je prezentace projektu před komisí, která se skládá ze zástupců Řídícího výboru a pracovních skupin projektu MAPIII Pelhřimov. Komise se poradí a vyhodnotí, které projekty budou podpořeny na základě toho, jak jsou připraveny, jak jsou odprezentovány, kdo všechno se do aktivity zapojí, komu bude projekt prospěšný a jak žáci případně odpoví na dodatečné otázky komise. Pak už se mohou všichni pustit do realizace projektu.
  V letošní výzvě byly podpořeny projekty Čtenářský koutek ze ZŠ Senožaty, Podcastový mikrofon ze ZŠ Vlásenický dvůr a dva projekty ze ZŠ Pelhřimov Krásovy domky s názvy Životní cyklus motýla a Permazahrada. Žáci na projektech pracovali od dubna do června a všechny projekty již realizovali a také zpracovali závěrečné zprávy. Máme radost, že můžeme tímto způsobem podporovat projektové učení žáků, kteří si tak rozvinou své klíčové kompetence a také získají nové dovednosti a zkušenosti.
  Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

  Zařadil: -maj-

   

  Autoři