Archiv autora: Hodina H

Hodina H vyslala zástupce mladých lidí během května a června na dva projekty v Rumunsku v rámci programu Erasmus+. Oba projekty byly plné poznávání, neformálního učení a především osobního a osobnostního rozvoje. A zajímavá byla i témata obou projektů. První projekt nesl název „The right to know“ čili „Právo vědět“. Během programu se mladí věnovali aktivitám o evropských právech a hodnotách, rozhodovacím procesu a možnostech participace. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o činnosti Evropské unie a jak se mohou mladí lidé aktivně zapojit do rozhodovacího procesu a jak být aktivními mladými občany v rámci Evropské unie. Druhý projekt se jmenoval…

Více

Seniorská olympiáda je již tradiční akcí Senior pointu Pelhřimov Hodiny H. Jde o pohodové dopoledne plné sportovně společenských aktivit pro seniory, kteří soutěží v týmech. Následně proběhne vyhodnocení jednotlivých výkonů, slavnostní zhodnocení a společné posezení s dobrotami na dvorku Hodiny H jako uzavření krásné akce. Letošní seniorská olympiáda obsahovala tradiční i nové disciplíny. Senioři si vyzkoušeli již známé šipky, stavění pyramidy z papírových kelímků, slalom s tenisovou raketou a tenisákem, paměť, střelbu na branku. Nově pak hod do koše a lovení rybiček. Pomoc u jednotlivých stanovišť zajistili studenti GyOA Pelhřimov. Vyhodnoceny byly týmy a nejlepší jednotlivec. Bylo to další úžasné…

Více

Hodina H z Pelhřimova vyslala 4 zástupce mladých lidí ve věku od 13 do 17 let a 1 vedoucího na výměnu mládeže We are one do Španělska, kterou hostila organizace ACD La Hoya. Projekt se konal v rámci programu Erasmus+ a mladí lidé se mohli setkat s dalšími mladými lidmi z jiných zemí ve stejném věku a společně rozvíjet své znalosti a dovednosti především v tématu interkulturního učení. V období Velikonoc byla skupina 5 zástupců z České republiky vyslána Hodinou H na projekt We are one ve Španělsku, konkrétně Muro de Alcoy. Projekt, jak už může z názvu vyplývat, se zaměřoval na boj proti stereotypům,…

Více

Hodina H z Pelhřimova vyslala 8 zástupců mladých lidí ve věku od 13 do 17 let a 2 vedoucí na projektu Arts saving nature do Španělska, kterou hostila organizace ACD La Hoya. Projekt se konal v rámci programu Erasmus+ a mladí lidé se mohli setkat s dalšími mladými lidmi z jiných zemí a společně pracovat na tématech jako ochrana životního prostředí prostřednictvím uměleckých a kreativních aktivit. „Projekt Arts saving nature ve Španělsku pro mě byl velmi přínosný v mnoha ohledech. Umění se věnuji již od dětství a velmi mě bavilo, jak bylo velmi zajímavě propojené s tématikou ochrany přírodního prostředí. Díky projektu jsem se…

Více

Kraj Vysočina již desátým rokem podporuje realizaci celorepublikové kampaně a soutěže „Do práce na kole“ ve městech na Vysočině. Zapojit se znamená udělat nejen něco pro své zdraví a udržitelnější a příjemnější město, ale pokud se vám podaří s týmem „hecnout“ a realizovat v květnu alespoň 2/3 cest do práce „na vlastní pohon“, tedy na kole nebo pěšky, bude vám odměnou nejen dobrý pocit a lepší kondice, ale máte také šanci na zajímavé výhry. Kraj Vysočina věnuje do každého z účastnických měst na Vysočině jako hlavní cenu v kategorii pravidelnost jednotlivců vybavené urban kolo Superior STK 100 v hodnotě 16…

Více

Místní akční skupina Pelhřimov s radostí oznamuje dokončení úspěšného projektu MAPIII na Pelhřimovsku, který se odehrál v průběhu roku 2023 v rámci územního obvodu Pelhřimov (ORP Pelhřimov). Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. Na projektu spolupracovala mimo jiné i Hodina H. Během projektu MAPIII se podařilo úspěšně pokračovat v nastavené spolupráci mezi školami, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na Pelhřimovsku. Tato spolupráce posílila propojení mezi různými úrovněmi vzdělávacího systému. V rámci projektu byl uskutečněn Festival vzdělávání, který přinesl širokou škálu inspirativních a vzdělávacích aktivit pro žáky, studenty, rodiče a pedagogy. Festival…

Více

Hodina H vyslala na mezinárodní školení s názvem GROW v Řecku zástupce pracovníků s mládeží, metodiky prevence ze základních škol na Pelhřimovsku a koordinátora primární prevence. Projekt GROW je dlouhodobým projektem v rámci strategického partnerství programu Erasmus+ a věnuje se vytvoření rovných podmínek pro děti a mládež ve školách a při volnočasových aktivitách a je určen pro pracovníky s mládeží a pracovníky v oblasti prevence na školách. Během školení se mohli účastníci školení seznámit s příklady dobré praxe z jednotlivých partnerských zemí jako je Řecko, Španělsko a Rumunsko a některé si vyzkoušeli i v praxi. Následně navštívili místní školu a…

Více

Hodina H vyslala na mezinárodní výměnu mládeže Imaginarium: Step into multiverse v Itálii skupinu mladých lidí z Pelhřimova a Kraje Vysočina na konci září. Mladí lidé se zúčastnili mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+, který se věnoval umění, kreativitě a performance a konal se v Neapoli. Projekt hostil nejen místní a české zástupce, ale také další skupiny z Lotyšska a Irska. A co samy účastnice na projekt řekly? „Byl to můj první projekt, a tak jsem moc nevěděla, co očekávat. Ale dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Poznala jsem spoustu mladých, velice talentovaných lidí. Prolomila jsem svůj strach z vystupování před lidmi a zároveň jsem v…

Více

Hodina H hostila na začátku července setkání v rámci slovensko-českého projektu INOVEDU. Do Pelhřimova přijelo 20 zástupců slovenské mládeže, která pořádá workshopy na téma ICT dovednosti a která se věnuje herectví. Cílem setkání bylo obohatit slovenské účastníky o postupy, jak učíme ICT dovednosti seniory v Hodině H, a zároveň se od slovenských mladých herců naučit inscenaci na téma sociální sítě a jejich dopad na vztahy offline. Projekt INOVEDU je zaměřen na digitální technologie, online svět a jeho vnímání cílovými skupinami jako mládež a senioři. Jde o dlouhodobý projekt, kdy se jedna strana od druhé učí příklady dobré praxe a implementuje…

Více

Místní akční skupina Šipka společně s Hodinou H a ve spolupráci s Městem Pelhřimov pořádala již po čtvrté kampaň Do práce na kole v Pelhřimově. Celý květen byl věnován cestám na kole, pěšky nebo poklusem. Jakkoliv jinak než autem pro dobrý pocit, fyzickou aktivitu a péči o naši planetu. Pojďme se podívat na Pelhřimov jako takový. Pelhřimov za květen celkem: Ujel na kole 18.167 km Ušel pěšky 7.615 km A celkově jsme ušetřili 3.325.923 g emisí CO2. A teď k oceněním. První 2 kategorie byly vylosovány. Kategorie pravidelnost týmů: 3. místo v pravidelnosti týmů získává tým Pelgrim s pravidelností 83,9%…

Více