Autor: Hodina H

V pondělí 6. 2. 2023 se na SPŠ stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě konal Veletrh mezinárodních příležitostí pro studenty. Veletrh pro tuto školu zorganizovala organizace Hodina H z Pelhřimova. Veletrh byl plný zajímavých možností, jak vycestovat do zahraničí. Pro všechny studenty byla připravena velmi pestrá nabídka. Studenti měli možnost diskutovat s prezentujícími, a to nejen v českém jazyce, ale také v anglickém jazyce. Studenti teď mají ucelený přehled a mnoho zajímavých informací. Do  zahraničí mohou vycestovat s Hodinou H na dobrovolnictví v rámci programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity, na stipendia s Krajem Vysočina, na brigádu díky Evropskému…

Více

První pracovní týden v lednu nového roku vyslala Hodina H své tři zástupce do španělského města Alicante na zahraniční školení s názvem „Youth coaching for employability“ v rámci program Erasmus+. Projektu se zúčastnili zástupci organizací pracujících s dětmi a mládeží z Portugalska, Turecka, Kypru, Rumunska, Moldávie, Česka a Španělska. Během programu se mohla mezinárodní skupina seznámit jak s teorií, tak s praktickými ukázkami týkajícími se hlavního tématu projektu – koučink, mentoring a poradenství. Program kromě neformálního učení a seberozvoje zahrnoval i seznámení se s místními tradicemi spojenými s „Festivalem tří králů“, městy Alicante a Elche a kulturami ostatních účastníků z…

Více

Na začátku prosince hostila Hodina H školení v rámci mezinárodního projektu “Young women entrepreneurs” čili “Mladé ženy podnikatelky”. Školení se konalo v rámci dlouhodobého projektu strategického partnerství pod programem Erasmus+. Do Pelhřimova zavítali účastníci ze Španělska, Rumunska, Řecka a Turecka. Během školení měla mezinárodní skupina možnost seznámit se s měkkými kompetencemi, tedy takzvanými “soft skills”, které jsou pro podnikavost velmi užitečné. Pracovali na rozvoji komunikace, kreativity a zároveň prozkoumávali podmínky, které je nutné vytvořit pro to, aby mohli mladí lidé a především ženy nastartovat svůj vlastní podnikatelský záměr a realizovat svůj vlastní projekt a potažmo i svůj vlastní sen. Program…

Více

Po dvou letech Hodina H opět pořádala Veletrh mezinárodních příležitostí. Po dvouleté pauze Hodina H přinesla veletrh na nové místo a to do komunitního centra Mikádo v Humpolci. Přes 100 studentů se mohlo dozvědět něco více o tom, jak vycestovat do zahraničí za prací, studiem či dobrovolnictvím. Pondělní dopoledne (8. 11. 2022) zaplnili komunitní centrum Mikádo v Humpolci studenti z Gymnázia Humpolec a ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec. Studenti se střídali u jednotlivých stolečků, kde na ně čekali zástupci jednotlivých organizací a programů. Všichni návštěvníci se mohli seznámit s činnosti Eurocentra Jihlava, Europe Direct Jihlava, Eures…

Více

Hodina H vyslala zástupce mládeže z Pelhřimova a Horní Cerekve na výměnu mládeže Melting games v Maďarsku v rámci programu Eramus+. Projekt se konal od 10. do 17. října v městečku Liptod a kromě české skupiny z Hodiny H a hostitelské skupiny z Maďarska byly na projektu i skupiny z Portugalska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Itálie, Slovinska a Chorvatska. Česká skupina složená z žáků ZŠ Horní Cerekev, studentky GyOA Pelhřimov, studentky SPŠ a SOU Pelhřimov a 2 vedoucích z Hodiny H vyrazila z Pelhřimova ráno a do Liptodu dorazila až navečer. První den programu byl věnován seznamovacím hrám a teambuildingovým aktivitám.…

Více

Minulý týden proběhla v Humpolci konference s názvem Dobrovolnictví v Kraji Vysočina. Pozvání přijali neziskové organizace i zástupci státní správy. Pozvali jsme školské instituce i studenty a další osobnosti, jednotlivce i skupiny. Dobrovolnictví je pro každého a každý má co říct. I Vysočina má svůj silný hlas a potřebuje, aby i o našem dobrovolnictví bylo slyšet. Tuto jedinečnou akci pořádal KOUS Vysočina, z. s. ve spolupráci s Krajem Vysočina, Hodinou H, z. s. a Fokusem Vysočina, z.ú. Nový humpolecký prostor Mikádo, který slouží jako komunitní centrum, se stal na dva dny místem pro všechny, kteří se dobrovolnictví věnují, rozumí mu,…

Více

Hodina H vyslala zástupce mladých lidí a mládežnických organizací na školení s názvem „Skil for life via entrepneurship“, v češtině „Dovednosti pro život přes podnikavost“. Zástupci osmi zemí společně prozkoumávali dovednosti užitečné pro život a také rozvíjeli svůj vlastní smysl pro podnikavost. Díky programu Erasmus+ vzniklo na školení v Rakousku mnoho nových nápadů a budoucích projektů na podporu rozvoje dovedností pro život. Účastníci z Česka, Rakouska, Portugalska, Řecka, Španělska, Bulharska, Turecka a Makedonie společně strávili pět pracovních dní v rakouském městečku Neu Nagelberg u česko-rakouských hranic. První den je čekalo seznámení se s ostatními, jejich organizacemi, kulturami a také skupinové…

Více

Hodina H vyslala skupinu mladých lidí na mezinárodní výměnu mládeže s názvem “Youth healthy life” neboli “Zdravý životní styl mládeže”. Mladí lidé nejen z Pelhřimova se seznámili s mladými lidmi z Dánska, Estonska, Slovenska a Španělska. Celý týden se věnovali workshopům na téma zdravý životní styl. Program Erasmus+ umožňuje i mladým lidem ve věku od 13 do 17 let vycestovat na výměnu mládeže. Výměna mládeže znamená, že vyrazí skupina z Česka na projekt do jiné země, kde budou další skupiny z jiných zemí, a společně se budou věnovat jednomu téma, prozkoumávat ho a to aktivním zapojením a zábavnou formou. V…

Více

Seniorpoint Pelhřimov spolku Hodina H uzavřel školní rok úžasnou seniorskou mini-olympiádou. Senioři zažili příjemné dopoledne plné sportovně společenských disciplín. Samozřejmě došlo i na vyhlášení vítězů, medaile, dorty a příjemné posezení. Seniorpoint Pelhřimov Hodiny H sestavil celkem 5 týmů: Vytrvalkyně, 4+1, Náhradníci, Babety a Veverky. Ostatní z řad návštěvníků Seniorpointu přišli fandit a užít si společné chvilky za nádherného počasí venku. Šipky, kuželky, hod na pyramidu z plechovek, slalom, stavění pyramidy z papírových kelímků, střelba na branku a zapamatování si předmětů, které vidíte po limitovaný čas, to vše museli zvládnout jednotliví členové týmů s co největším počtem bodů či v co nejkratším…

Více

Hodina H pořádala jubilejní 20. ročník taneční přehlídky Reigon tančí! Hodina H po dvouleté “online-covidové pauze” v pátek 3. 6. 2022 opět zaplnila prostory KD Máj dětmi, mládeží, veřejností, všemi, kteří si přišli užít hudbu, tanec, show a zábavu! A byl to opravdu zážitek. Hodina H navíc slaví 20 let, takže to byla opravdu velkolepá show. Všechno začalo už dopoledne, kdy se mohli všichni účastníci taneční přehlídky zapojit do workshopů s tématikou lidových tanců, společné choreografie, zumby nebo break dance. Na Region tančí 2022 přijely taneční skupiny, soubory, kroužky z Pelhřimova, okolí Pelhřimova, Kraje Vysočina a dorazili i hosté z…

Více