Autor: Hodina H

Co letošní rok nabídne Seniorpoint Pelhřimov Hodiny H? Tradiční i nové aktivity, vzdělávací, tvořivé i sportovní činnosti. A to určitě není všechno. Seniorpoint je i letos plný nejrůznějších aktivit. V pondělí v 10 hodin dopoledne se můžete přidat na zumbu. Ani začátečníci se nemusí bát, je to jen takové pohodové houpání se do rytmu latinsko-amerických tanců. A hlavně tam panuje dobrá nálada a na tváři máte úsměv. Úterý patří již tradičně seniorklubu, kdy se scházíme ve 14:30 v Hodině H a máme každý týden jiný program – trénujeme paměť, posloucháme zajímavé povídání o historii či různých zemích nebo něco vyrábíme.…

Více

Hodina H hostí každý rok skupinu zahraničních dobrovolníků, kteří jsou po dobu školního roku v Pelhřimově, zapojují se do aktivit Hodiny H a zároveň pomáhají i v jiných organizacích na Pelhřimovsku a v jeho okolí. Program Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem od 18 do 30 let vyjet do zahraničí a pomáhat v organizaci, kterou si mladí lidé sami vyberou. Témata jsou opravdu nejrůznější – práce s mládeží, ekologie, lidská práva, kulturní aktivity a další. Mladí lidé mají v rámci programu finance na ubytování, jídlo a dostávají kapesné. Takže skvělá příležitost vyzkoušet si žít v jiné zemi, poznat sebe sama, získat praxi, naučit se mnoho nových…

Více

Hodina H vyslala 3 české zástupce na školení v rámci projektu Upgrade e-adults ve Španělsku, jehož hlavním tématem bylo proškolit nové školitele, kteří mohou později vzdělávat dospělé v oblasti digitálních kompetencích ve svých územích. Hodina H je zapojena do dlouhodobého projektu Upgrade e-adults v rámci programu Erasmus+. Během projektu proběhlo již několik setkání koordinátorů z jednotlivých partnerských zemí, kdy se plánoval celý proces projektu. Dalším krokem bylo školení školitelů, které se konalo v listopadu ve Španělsku. Školení školitelů se věnovalo tomu, jak předávat informace, jak učit a poté praktickým digitálním dovednostem z oblasti trhu práce (životopis, motivační dopis, linkedin), kancelářské administrativy (textové a tabulkové dokumenty), každodenního…

Více

Rok 2020 přinesl mnoho změn. Po 18 letech přišla roční pauza tradiční taneční show Region tančí. V roce 2021 region tančil a roztančili jsme nejen Pelhřimov. Region tančí v ojedinělé podobě roztančil 300 dětí v Pelhřimově a okolí. Tanec se tak stal také jedním ze sportovních aktivit v rámci projektu Erasmus+ Multisport experience“, které seznamují děti s různými sportovními aktivitami. V online i offline podobě Hodina H tančí společně napříč Evropou i všemi generacemi již 19 let. V loňském roce byly Hodina H taneční aktivity v online podobě symbolem naděje, spojení a blízkosti i přes vzdálenost. V roce letošním jsme roztančili…

Více

V září se se tým zahraničních dobrovolníků v rámci programu Evropský sbor solidarity v Hodině H vydal na každoroční návštěvy škol při příležitosti Evropského dne jazyků. Tentokrát se žáci setkali s angličtinou, španělštinou, francouzštinou a makedonštinou. Isabel a Alvaro ze Španělska, Clement z Francie a Lubčo z Makedonie připravili aktivity na poznávání svých rodných jazyků pro žáky ZŠ Pelhřimov Na Pražské, ZŠ Želiv a ZŠ Černovice. Žáci se seznámili nejen s cizími jazyky daných zemí, ale aktivně procvičili se všemi zahraničními dobrovolníky z Hodiny H i anglický jazyk a dozvěděli se různé zajímavosti o kulturách daných zemí. Všichni se aktivně zapojili i do her, které si skupina připravila,…

Více

Květnová kampaň Do práce na kole je za námi. Pelhřimov se potřetí zapojil díky organizacím Hodina H a Místní akční skupina Šipka. Šlo o tradiční disciplíny jako jízda na kole, běh, chůze a cvičení. I letos bylo hlavním cílem motivovat co nejvíce lidí k pravidelnému používání šetrných způsobů dopravy. Město Pelhřimov se do kampaně Do práce na kole zapojilo potřetí. Registrace probíhaly v březnu a dubnu. Soutěžním měsícem byl květen a celkem se zapojilo přibližně o 50 účastníků a 10 týmů více. Nové firmy zapojilo své týmy a Gymnázium Pelhřimov mělo dokonce 5 týmů z řad učitelského sboru, což je…

Více

Senior point Hodiny H poskytuje informace a poradenství seniorů a to i v době covidové. Bez přestání se seniory komunikujeme, ačkoliv se nemůžeme vidět ve větších skupinách. Tento týden však nastala malá změna a naše srdce zaplesala. Na dvorku Hodiny H jsme uspořádali Logiádu pro seniory a bylo úžasné některé tváře vidět po tak dlouhé době! Logiáda se konala na dvorku Hodiny H v Hrnčířské ulici. Dvorek byl plný 11 logických úkolů různorodého zaměření. Čísla, spojování teček, slovní úloha, hledání skrytého hesla, nalezení souvislostí a podobně. 11 stanovišť, kde senioři potili své mozky, ale samozřejmě byla vždy k dispozici usměvavá nápověda. Radili pracovníci Hodiny H a čas stopovali zahraniční dobrovolníci Hodiny H v rámci…

Více