Hodina H vyslala skupinu mladých lidí na mezinárodní výměnu mládeže s názvem “Youth healthy life” neboli “Zdravý životní styl mládeže”. Mladí lidé nejen z Pelhřimova se seznámili s mladými lidmi z Dánska, Estonska, Slovenska a Španělska. Celý týden se věnovali workshopům na téma zdravý životní styl.

    Program Erasmus+ umožňuje i mladým lidem ve věku od 13 do 17 let vycestovat na výměnu mládeže. Výměna mládeže znamená, že vyrazí skupina z Česka na projekt do jiné země, kde budou další skupiny z jiných zemí, a společně se budou věnovat jednomu téma, prozkoumávat ho a to aktivním zapojením a zábavnou formou.

    V tomto případě skupina z Česka, kde byli i zástupci Pelhřimova a Jihlavy, vycestovala na projekt do španělské la Maty. Tam už společně s mladými lidmi z dalších zemí sdíleli poznatky o zdravém životním stylu, seznamovali se s kulturami ostatních zemí, objevovali krásy města Elche a zapojili se do místní akce s vlastními workshop pro děti. Pro všechny to byl velmi přínosný týden, kdy si všichni procvičili angličtinu, vyzkoušeli si pracovat na daném úkolu v mezinárodním týmu, odprezentovat vlastní práci a rozšířili si své obzory. Týden na projektu dal mladým lidem mnoho nových dovedností, rozvinuli si především dovednosti pro život a měkké dovednosti, které jsou pro dnešní mládež a mladé lidi tak důležité. Příště můžete vycestovat i Vy.

    Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

    Eva Havlíčková

    Autor