Archiv autora: Hodina H

Místní akční skupina Šipka společně s organizací Hodina H realizuje projekt MAPIII na území Pelhřimovska, který se věnuje rozvoji vzdělávání. V rámci projektu proběhla již čtvrtá výzva s názvem Občánek, která podporuje projektové učení, a byly podpořeny čtyři nové projekty žákovských kolektivů. Jak to celé funguje? Všechny školy na území Pelhřimovska mají možnost přihlásit se do výzvy. To znamená, že třídní kolektiv nebo skupina žáků zpracuje projekt, který se týká jejich prostředí, a přispěje tak k jeho zlepšení. Ať jde o přednášku, akci, zkrášlení třídy, nebo o pořízení potřebného vybavení a podobně. Žákovský kolektiv se domluví, zamyslí se nad tím,…

Více

Hodina H pořádala už dvacátý první Region tančí. A byla to jízda! Jak jinak. Pátek 2. 6. 2023 se hemžilo okolí KD Máj od rána tanečníky nejrůznějšího věku, kteří si užívali zajímavé workshopy a od 13 hodin pak převedli své umění na samotné přehlídce. Byla to opravdu velkolepá show! Region tančí je již tradiční akcí, kterou v Pelhřimově pořádá Hodina H. Jde o nesoutěžní taneční přehlídku nejrůznějších tanečních klubů, spolků, kroužků z Kraje Vysočina. Dopolední program je plný tanečních workshopů. Letošní workshopy zahájil úžasný Jan Onder, kterého můžete znát ze StarDance. Pak přišly na řadu španělské tance se španělskými stážistkami…

Více

Hodina H vyslala tři české zástupce mladých lidí na školení s názvem “Learn, Share, Network, Repeat” v Polsku na konci března v rámci program Erasmus+. Tématem projektu byly inovativní metody ve vzdělávání založené na nových technologiích a vědeckých výzkumech. Mladí lidé měli možnost seznámit se s různými výzkumy, prozkoumat přípravu jednotlivých aktivit a vyzkoušet si i některé aktivity a metody práce s dětmi a mládeží. Všichni účastníci si mohli zdokonalit své lektorské dovednosti jako budoucí pracovníci s mládeží. Během programu se celá mezinárodní skupina mohla s kulturami ostatních zemí během interkulturního večera a stihla i návštěvu města Bielsko-Biala. Více informací…

Více

Media literacy neboli Mediální gramotnost byl název projektu, na který zavítali mladí lidé ve věku od 18 do 25 let z Itálie, Španělska, Lotyšska, Bulharska a samozřejmě také z České republiky a hostitelské země Rumunska. Program byl plný interaktivních aktivit, do kterých se mladí lidé sami zapojovali a tvořili je. Aktivity u nich podporovaly tvorbu vlastního názoru a schopnost kritického myšlení. A pro lepší představu i několik konkrétních aktivit – třeba výroba vlastních konspiračních teorií, u které mohli účastníci zjistit, jak jednoduše se dají informace zmanipulovat ve svůj prospěch. Nebo debata o kontroverzních citátech s tematikou médií a sociálních sítí…

Více

V pondělí 6. 2. 2023 se na SPŠ stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě konal Veletrh mezinárodních příležitostí pro studenty. Veletrh pro tuto školu zorganizovala organizace Hodina H z Pelhřimova. Veletrh byl plný zajímavých možností, jak vycestovat do zahraničí. Pro všechny studenty byla připravena velmi pestrá nabídka. Studenti měli možnost diskutovat s prezentujícími, a to nejen v českém jazyce, ale také v anglickém jazyce. Studenti teď mají ucelený přehled a mnoho zajímavých informací. Do  zahraničí mohou vycestovat s Hodinou H na dobrovolnictví v rámci programu Erasmus+ nebo Evropský sbor solidarity, na stipendia s Krajem Vysočina, na brigádu díky Evropskému…

Více

První pracovní týden v lednu nového roku vyslala Hodina H své tři zástupce do španělského města Alicante na zahraniční školení s názvem „Youth coaching for employability“ v rámci program Erasmus+. Projektu se zúčastnili zástupci organizací pracujících s dětmi a mládeží z Portugalska, Turecka, Kypru, Rumunska, Moldávie, Česka a Španělska. Během programu se mohla mezinárodní skupina seznámit jak s teorií, tak s praktickými ukázkami týkajícími se hlavního tématu projektu – koučink, mentoring a poradenství. Program kromě neformálního učení a seberozvoje zahrnoval i seznámení se s místními tradicemi spojenými s „Festivalem tří králů“, městy Alicante a Elche a kulturami ostatních účastníků z…

Více

Na začátku prosince hostila Hodina H školení v rámci mezinárodního projektu “Young women entrepreneurs” čili “Mladé ženy podnikatelky”. Školení se konalo v rámci dlouhodobého projektu strategického partnerství pod programem Erasmus+. Do Pelhřimova zavítali účastníci ze Španělska, Rumunska, Řecka a Turecka. Během školení měla mezinárodní skupina možnost seznámit se s měkkými kompetencemi, tedy takzvanými “soft skills”, které jsou pro podnikavost velmi užitečné. Pracovali na rozvoji komunikace, kreativity a zároveň prozkoumávali podmínky, které je nutné vytvořit pro to, aby mohli mladí lidé a především ženy nastartovat svůj vlastní podnikatelský záměr a realizovat svůj vlastní projekt a potažmo i svůj vlastní sen. Program…

Více

Po dvou letech Hodina H opět pořádala Veletrh mezinárodních příležitostí. Po dvouleté pauze Hodina H přinesla veletrh na nové místo a to do komunitního centra Mikádo v Humpolci. Přes 100 studentů se mohlo dozvědět něco více o tom, jak vycestovat do zahraničí za prací, studiem či dobrovolnictvím. Pondělní dopoledne (8. 11. 2022) zaplnili komunitní centrum Mikádo v Humpolci studenti z Gymnázia Humpolec a ze Střední školy informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec. Studenti se střídali u jednotlivých stolečků, kde na ně čekali zástupci jednotlivých organizací a programů. Všichni návštěvníci se mohli seznámit s činnosti Eurocentra Jihlava, Europe Direct Jihlava, Eures…

Více

Hodina H vyslala zástupce mládeže z Pelhřimova a Horní Cerekve na výměnu mládeže Melting games v Maďarsku v rámci programu Eramus+. Projekt se konal od 10. do 17. října v městečku Liptod a kromě české skupiny z Hodiny H a hostitelské skupiny z Maďarska byly na projektu i skupiny z Portugalska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Itálie, Slovinska a Chorvatska. Česká skupina složená z žáků ZŠ Horní Cerekev, studentky GyOA Pelhřimov, studentky SPŠ a SOU Pelhřimov a 2 vedoucích z Hodiny H vyrazila z Pelhřimova ráno a do Liptodu dorazila až navečer. První den programu byl věnován seznamovacím hrám a teambuildingovým aktivitám.…

Více

Minulý týden proběhla v Humpolci konference s názvem Dobrovolnictví v Kraji Vysočina. Pozvání přijali neziskové organizace i zástupci státní správy. Pozvali jsme školské instituce i studenty a další osobnosti, jednotlivce i skupiny. Dobrovolnictví je pro každého a každý má co říct. I Vysočina má svůj silný hlas a potřebuje, aby i o našem dobrovolnictví bylo slyšet. Tuto jedinečnou akci pořádal KOUS Vysočina, z. s. ve spolupráci s Krajem Vysočina, Hodinou H, z. s. a Fokusem Vysočina, z.ú. Nový humpolecký prostor Mikádo, který slouží jako komunitní centrum, se stal na dva dny místem pro všechny, kteří se dobrovolnictví věnují, rozumí mu,…

Více