Autor: Hodina H

V září se se tým zahraničních dobrovolníků v rámci programu Evropský sbor solidarity v Hodině H vydal na každoroční návštěvy škol při příležitosti Evropského dne jazyků. Tentokrát se žáci setkali s angličtinou, španělštinou, francouzštinou a makedonštinou. Isabel a Alvaro ze Španělska, Clement z Francie a Lubčo z Makedonie připravili aktivity na poznávání svých rodných jazyků pro žáky ZŠ Pelhřimov Na Pražské, ZŠ Želiv a ZŠ Černovice. Žáci se seznámili nejen s cizími jazyky daných zemí, ale aktivně procvičili se všemi zahraničními dobrovolníky z Hodiny H i anglický jazyk a dozvěděli se různé zajímavosti o kulturách daných zemí. Všichni se aktivně zapojili i do her, které si skupina připravila,…

Více

Květnová kampaň Do práce na kole je za námi. Pelhřimov se potřetí zapojil díky organizacím Hodina H a Místní akční skupina Šipka. Šlo o tradiční disciplíny jako jízda na kole, běh, chůze a cvičení. I letos bylo hlavním cílem motivovat co nejvíce lidí k pravidelnému používání šetrných způsobů dopravy. Město Pelhřimov se do kampaně Do práce na kole zapojilo potřetí. Registrace probíhaly v březnu a dubnu. Soutěžním měsícem byl květen a celkem se zapojilo přibližně o 50 účastníků a 10 týmů více. Nové firmy zapojilo své týmy a Gymnázium Pelhřimov mělo dokonce 5 týmů z řad učitelského sboru, což je…

Více

Senior point Hodiny H poskytuje informace a poradenství seniorů a to i v době covidové. Bez přestání se seniory komunikujeme, ačkoliv se nemůžeme vidět ve větších skupinách. Tento týden však nastala malá změna a naše srdce zaplesala. Na dvorku Hodiny H jsme uspořádali Logiádu pro seniory a bylo úžasné některé tváře vidět po tak dlouhé době! Logiáda se konala na dvorku Hodiny H v Hrnčířské ulici. Dvorek byl plný 11 logických úkolů různorodého zaměření. Čísla, spojování teček, slovní úloha, hledání skrytého hesla, nalezení souvislostí a podobně. 11 stanovišť, kde senioři potili své mozky, ale samozřejmě byla vždy k dispozici usměvavá nápověda. Radili pracovníci Hodiny H a čas stopovali zahraniční dobrovolníci Hodiny H v rámci…

Více