Na začátku prosince hostila Hodina H školení v rámci mezinárodního projektu “Young women entrepreneurs” čili “Mladé ženy podnikatelky”. Školení se konalo v rámci dlouhodobého projektu strategického partnerství pod programem Erasmus+. Do Pelhřimova zavítali účastníci ze Španělska, Rumunska, Řecka a Turecka.

    Během školení měla mezinárodní skupina možnost seznámit se s měkkými kompetencemi, tedy takzvanými “soft skills”, které jsou pro podnikavost velmi užitečné. Pracovali na rozvoji komunikace, kreativity a zároveň prozkoumávali podmínky, které je nutné vytvořit pro to, aby mohli mladí lidé a především ženy nastartovat svůj vlastní podnikatelský záměr a realizovat svůj vlastní projekt a potažmo i svůj vlastní sen.

    Program školení doplnila také aktivita “živá knihovna”, kdy se mohli účastníci seznámit s mladými podnikatelkami z území Pelhřimovska. Na závěr projektu pak pracovníci mládeže z různých zemí pracovali na svých plánech do budoucna, které budou realizovat ve svých vlastních komunitách a podporovat tak ve svém území rozvoj podnikavosti u mladých lidí a žen převážně. Projekt byl zajímavým pohledem do možností seberozvoje formou podnikání v různých zemích.

    Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

    Eva Havlíčková

    Autoři