Hodina H vyslala zástupce mladých lidí během května a června na dva projekty v Rumunsku v rámci programu Erasmus+. Oba projekty byly plné poznávání, neformálního učení a především osobního a osobnostního rozvoje. A zajímavá byla i témata obou projektů.

  První projekt nesl název „The right to know“ čili „Právo vědět“. Během programu se mladí věnovali aktivitám o evropských právech a hodnotách, rozhodovacím procesu a možnostech participace. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí o činnosti Evropské unie a jak se mohou mladí lidé aktivně zapojit do rozhodovacího procesu a jak být aktivními mladými občany v rámci Evropské unie.

  Druhý projekt se jmenoval „Dream jobs for youth“, takže se mladí lidé věnovali „práci snů pro mladé“. Tentokrát bylo náplní projektu téma vstup na pracovní trh, digitální kompetence pro dnešní pracovní pozice a s tím spojené psaní životopisu a další zajímavosti.

  Oba projekty byly plné aktivit v rámci neformálního vzdělávání, kdy mladí lidé získávají mnoho nových dovedností, dozví se mnoho zajímavých informací a pracují na svém seberozvoji. Díky programu Erasmus+ mají projekty mezinárodní rozměr, a tak dojde i k seznámení se s jinými kulturami.
  Více informací o Hodině H najdete přímo v sídle Hodiny H v Hrnčířské ulici v Pelhřimově nebo na www.hodinah.cz či na profilech na sociálních sítích.

  Zařadil: -maj-

   

  Autoři