Hodina H z Pelhřimova vyslala 4 zástupce mladých lidí ve věku od 13 do 17 let a 1 vedoucího na výměnu mládeže We are one do Španělska, kterou hostila organizace ACD La Hoya. Projekt se konal v rámci programu Erasmus+ a mladí lidé se mohli setkat s dalšími mladými lidmi z jiných zemí ve stejném věku a společně rozvíjet své znalosti a dovednosti především v tématu interkulturního učení.

  V období Velikonoc byla skupina 5 zástupců z České republiky vyslána Hodinou H na projekt We are one ve Španělsku, konkrétně Muro de Alcoy.

  Projekt, jak už může z názvu vyplývat, se zaměřoval na boj proti stereotypům, předsudkům a dalšímu nenávistnému chování vůči ostatním kulturám, a to nejen v rámci Evropské unie, ale v rámci všech kultur na naší planetě.

  Všichni účastníci mohli rozvíjet své mezikulturní povědomí až se 7 dalšími zeměmi díky mezinárodní spolupráci. Kromě mezikulturních večerů se pracovalo na různých workshopech, plakátech, scénkách, mikrofilmech a podobně, takže se sice všichni vraceli fyzicky vyčerpaní, ale duševně zušlechtění.

  „Potkal jsem mnoho skvělých lidí, zlepšil svoji, zjistil jsem také plno nových zajímavostí o jiných zemích a jejich kulturách. A dokonce jsem se naučil různá slova v jiných jazycích. Za tuhle příležitost jsem fakt vděčný.“ Tak vyhodnotil projekt Max z české skupiny.

  Více informací o Hodině H najdete přímo v sídle Hodiny H v Hrnčířské ulici v Pelhřimově nebo na www.hodinah.cz či na profilech na sociálních sítích.

  Eva Havlíčková

  Autor