Hodina H vyslala na mezinárodní školení s názvem GROW v Řecku zástupce pracovníků s mládeží, metodiky prevence ze základních škol na Pelhřimovsku a koordinátora primární prevence.

    Projekt GROW je dlouhodobým projektem v rámci strategického partnerství programu Erasmus+ a věnuje se vytvoření rovných podmínek pro děti a mládež ve školách a při volnočasových aktivitách a je určen pro pracovníky s mládeží a pracovníky v oblasti prevence na školách.

    Během školení se mohli účastníci školení seznámit s příklady dobré praxe z jednotlivých partnerských zemí jako je Řecko, Španělsko a Rumunsko a některé si vyzkoušeli i v praxi. Následně navštívili místní školu a zjistili, jak pracují s tématikou, která je trápí, jak začleňují děti, kteří přicházejí do Řecka v rámci migrace a jaké aktivity a nástroje využívají, aby vytvořili rovné podmínky pro všechny a vytvořili tak příjemné prostředí pro všechny žáky ve škole. Účastníci také stihli poznat krásy města Soluň. Pro všechny to byla velmi přínosná zkušenost.

    Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

    Eva Havlíčková

    Autoři