Místní akční skupina Pelhřimov s radostí oznamuje dokončení úspěšného projektu MAPIII na Pelhřimovsku, který se odehrál v průběhu roku 2023 v rámci územního obvodu Pelhřimov (ORP Pelhřimov). Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. Na projektu spolupracovala mimo jiné i Hodina H.

  Během projektu MAPIII se podařilo úspěšně pokračovat v nastavené spolupráci mezi školami, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery na Pelhřimovsku. Tato spolupráce posílila propojení mezi různými úrovněmi vzdělávacího systému. V rámci projektu byl uskutečněn Festival vzdělávání, který přinesl širokou škálu inspirativních a vzdělávacích aktivit pro žáky, studenty, rodiče a pedagogy.

  Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi (foto Hodina H)
  Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi (foto Hodina H)

  Festival přispěl k otevřenému dialogu o vzdělávacích trendech a inovacích. Proběhla řada setkání pracovních skupin, kde se pedagogičtí pracovníci a odborníci zaměřili na aktuální výzvy ve vzdělávání. Diskuze vedly k identifikaci nových přístupů a řešení. V rámci projektu probíhala pravidelná setkání metodiků prevence, kde byly diskutovány otázky týkající se prevence rizikového chování na školách a byly představeny osvědčené postupy a nové nápady pro prevenci ve školách.

  Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi (foto Hodina H)
  Cílem projektu byl celkový rozvoj vzdělávacího prostředí na Pelhřimovsku a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi (foto Hodina H)

  Zástupci mateřských škol se scházeli na setkáních, kde sdíleli osvědčené praktiky a došlo i k návštěvě několika mateřských škol v území. V rámci projektu proběhla dvě setkání ředitelů škol z území Pelhřimovska, Humpolecka a Pacovska, kde proběhlo sdílení informací a seznámení se s novými trendy v oblasti vzdělávání. Během projektu došlo i k podpisu Memoranda o obvodním partnerství, které jen stvrzuje vůli pracovat na rozvoji vzdělávání v území nejen ze strany projektu, škol a dalších vzdělávacích organizací, ale i ze strany místních politiků.

  Projekt MAPIII tak byl mostem mezi jednotlivými dílčími projekty, přesto věříme, že úspěšně navázal na zahájené spolupráce a připravil půdu pro další práci na rozvoji kvality vzdělávání na Pelhřimovsku.

  Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

  Zařadil: -maj-

  Autoři