Hodina H se stala partnerem projektu DiSPO, což je zkratka pro Digital Outdoor Sports, v překladu Digitální outdoorové sporty. Dalšími partnery tohoto Erasmus+ projektu jsou Rakousko, Itálie, Španělsko a Rumunsko. První setkání partnerských organizací se uskutečnilo v květnu v Rumunsku, kde proběhlo plánování jednotlivých kroků během dlouhodobého projektu.

  Cílem projektu je podpořit zapojení mladých lidí do sportovních aktivit v přírodě a zároveň využívání digitálních nástrojů, které propojí jednotlivé organizace, komunitu, mladé lidi a motivují ke zdravému životnímu stylu mládeže.

  V rámci projektu již byl vytvořen první výstup. Hodina H se zapojením dalších partnerů vytvořila brožuru, která zahrnuje průzkum mezi mladými. Mladí lidé se v průzkumu vyjadřovali k jejich vztahu ke sportu, zdravému životními stylu a roli digitálních nástrojů v jejich životě.

  Brožura také představuje příklady dobré praxe využití digitálních nástrojů v outdoorovém sportu. Trend digitalizace je ve všech oblastech a projevuje se nejvíc právě u mladých lidí a má vzrůstající charakter.

  Během projektu se uskuteční setkání partnerských organizací a nejrůznější aktivity v místních komunitách jednotlivých organizací. Hodina H se těší na nové outdoorové aktivity a digitální nástroje, které může představit a vyzkoušet a hlavně na nové inspirace, příklady dobré praxe ze zahraničí a další prostor pro budoucí spolupráci na poli mezinárodních projektů.

  Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

  Eva Havlíčková

  FB: oshodinah

   

  Autor