O možnostech spolupráce jednal se zástupci České rady dětí a mládeže tuniský velvyslanec Není to tedy vskutku obvyklé, že by se na půdě ČRDM vyskytovali velvyslanci. Sešli jsme se s představiteli Jihoafrické republiky, Korejské republiky, Tchajwanu, ale nikdy to nebylo u nás v kanceláři. V družném hovoru, který trval skoro dvě hodiny, jsme se seznámili se situací na poli práce s dětmi a mládeží v České republice a Tunisu. Pan velvyslanec Kamel Haj Sassi prošel mládežnickým sdružením, zastával funkci předsedy národní rady mládeže, pak pracoval na ministerstvu školství, vnitra, na vládních postech i v sociálním fondu, který má na starosti boj s chudobou. Před rokem přijal od prezidenta jmenování a stal se velvyslancem v České republice. Dodnes je činný v několika občanských sdruženích nerůznějšího zaměření.

  O možnostech spolupráce jednal se zástupci České rady dětí a mládeže tuniský velvyslanec Naši zemi zná a má ji velmi rád. Nyní se snaží hledat oblasti spolupráce na poli mládeže. Měl by zájem iniciovat výměny mladých lidí mezi Českou republikou a Tunisem. Zatímco po linii univerzitní již nějaké kontakty probíhají, neformálně zatím velmi zřídka. Domníváme se, že potenciální spolupráce je zajímavá a že by mohla probíhat v podobném formátu jako s Koreou nebo Izraelem.

  Spolupráce zpečetěna (zleva zástupci České rady dětí a mládeže, Ondřej Šejtka, místopředseda, Aleš Sedláček, předseda, kterému tiskne ruku tuniský velvyslanec Kamel Haj Sassi) Tímto tématem se bude dále zabývat zahraniční komise ČRDM a budeme vás samozřejmě informovat o možnostech zapojit se.

  Schůzky 25. 2. 2010 se účastnil za ČRDM Aleš Sedláček, předseda, Ondřej Šejtka, místopředseda.

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  crdm

  Autor