Autor: Aleš Sedláček

Škoda, že se energie letošního slunného léta nedá zabalit a uskladnit. Letos by jí bylo! Teplo z vyhřátých stanů a týpí a taky z příjemně vlažné vody v řekách. Tetelivě se chvějící vzduch lesních pasek, co na nich naše tábory často stojí. Srolováno v celtách, přiklopeno v polních várnicích či v kufrech a bedýnkách táborníků, nacpáno po půlkilogramech do ešusů a kotlíků… velmi by se nám to na podzim a v zimě hodilo! Laskavý čtenář Lidových novin, které spolkové problematice občas popřávají prostor, už je doma. Táborová idyla skautů, táborníků, tomíků, woodcrafterů či pionýrů, jakož i stovek jiných spolků a…

Více

Celostátní vzájemná výměna zkušeností – CVVZ 2021 Holešov je za námi. Díky a velký respekt pořadatelům v čele s Jarmilou Vaclachovou. Začínali jsme velkým testováním s Červeným křížem a hned v pátek v noci proběhl první program mého kolegy Ondřeje Šejtky o pojištění úrazu a odpovědnosti, které Česká rada dětí a mládeže sjednává. Druhý den pak Kulatý stůl, k našim výzkumům a šetřením a k současnému stavu a perspektivě využití Národní soustavy kvalifikací, který jsem moderoval. Díky Nele Andresové a Daniele Havlíčkové. V neděli měla svůj seminář o strategických dokumentech vůči mládeži Zuzana Wildová. Hned několik programů zajišťoval nebo přímo vedl…

Více

Se senátorem Lumírem Kantorem jsme se potkali v kanceláři České rady dětí a mládeže 22. listopadu 2021, abychom projednali výhled epidemiologických opatření ve vztahu k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Děkujeme panu senátorovi za zájem a aktivní přístup. Věříme, že se zlepší komunikace s Ministerstvem zdravotnictví ČR. V minulosti jsme se opakovaně snažili otevřít dveře včasné komunikace a spolupráce, které byly bohužel zavřené, a nám nezbyla jiná možnost, než ex post navrhovat a usilovat o úpravy nedomyšlené regulace. Situace je nyní taková, že nařízení vlády má v režii stále ministr Adam Vojtěch se svými týmy poradců. Potenciální členové budoucí vlády…

Více