V těchto dnech finišuje ve sněmovně rozpočtová bitka, která se týká i nás, spolků.
  Týká se skautů, organizace historické a dneska víc než sedmdesátitisícové, týká se tisíců mladých hasičů, woodcrafterů, tomíků neboli členů turistických oddílů mládeže, pionýrů, oddílů křesťanské mládeže, členů sdružení YMCA, mladých ochránců přírody. Týká se nás, kdo jsme se po dvou bídných covidových letech nadechli, znovu vyrazili s dětmi do kluboven, na tábory a výpravy a radovali se z toho, že nám pro letošní rok stát po dlouhých, předlouhých letech hubenějších trochu peněz přidal. Použili jsme je hlavně na energie, výchovu v našich oddílech, někteří rodiče pak mohli díky nim poslat svá dítka na tábory.

  Článek vyšel v Lidových novinách (foto Asociace TOM)
  Článek vyšel v Lidových novinách (foto Asociace TOM)

  Takže voláme z plna hrdla: Peníze na děti a mládež (úhrnem jde o zhruba 290 milionů Kč) musí na ministerstvu školství zůstat zachovány pro rok 2024 v letošním rozsahu!
  Stát se na nás obrací s žádostí o přípravu programů pro ohrožené a vyloučené děti, děti běženců, chce, abychom aktivně přispívali k environmentálnímu vzdělávání mladé generace. Umíme to dobře, stejně jako jsme uměli aktivizovat desítky tisíc dětí, členů našich oddílů, v covidové a postcovidové době. Umíme svým nemalým dílem přispět k duševnímu zdraví mladé generace. Vždyť kolik jen chlapců a děvčat se dneska potýká s poruchami psychiky, s následky vykolejení v nedávné zavirované době?

  Naše oddíly vedené dobrovolníky (tedy bez nároku na honorář!) připravují kvalitní náplň volného času pro čtvrt milionu dětí a mladých lidí ročně. Každá koruna, kterou MŠMT do organizací dětí a mládeže dá, je znásobena už jen tím, že dobrovolníci vykonají v přepočtu (doložitelně!) práci, která má pětinásobnou hodnotu. Peníze půjdou do oddílů, na energii v klubovnách, výchovu instruktorů a rádců, táborový materiál, opravy loděnic, turistické závodění, pobyt v přírodě.

  Zajímali jsme se o to, zda a o kolik má být náš rank pokrácen. Ve víru miliard jsme se proklikali k 20 milionům úspor. To je ale víc než plánovaných a vyhlašovaných 10 procent! Pro někoho jsou to drobné, pro nás peníze, jejichž ztráta by byla víc než citelná.
  Apelujeme na zákonodárce, apelujeme na ministra školství. Tady nešetřte, prosím. Nedává to smysl a není to efektivní!


  Tomáš Novotný je předsedou Asociace turistických oddílů mládeže a Aleš Sedláček předsedou České rady dětí a mládeže.


  Zařadil: -maj-

  Autoři