Obálka Archy č. 1/2010PR neboli public relations ve sdruženích dětí a mládeže je hlavním tématem Archy číslo 1/2010. V textech s tímto námětem se mohou čtenáři dozvědět nejen to, proč jsou vztahy s veřejností důležité i pro neziskové organizace pracující s dětmi, ale také to, jaké zkušenosti mají s danou oblastí v některých členských spolcích České rady dětí a mládeže (ČRDM). V „jedničce“ Archy se mj. také představí studentská organizace AIESEC Česká republika, Archa připomene dvacet let trvání samostatného demokratického sdružení Pionýr a nabídne čtenářům zasvěcenou úvahu zkušeného ministerského úředníka Jaroslava Tučka na téma dotací MŠMT pro neziskové organizace.

  „Můžete namítnout, že i bez PR se dá žít. Ovšem. Ale s PR může i nezisková organizace žít leckdy lépe. I nezisková organizace, která se věnuje aktivitám bohulibým, na ně totiž potřebuje peníze. Tím spíš, že sama – jak už z jejího označení vyplývá – žádný zisk nevytváří. Nevěnuje se totiž aktivitám, které by se daly nějak výhodně zpeněžit: Věnuje se „konání dobra“, a to jak známo zpravidla moc nevynáší,“ napsala manažerka PR a komunikace ČRDM Lucie Celbová. Její úvodník se titulní otázkou ptá, zda členské spolky České rady dětí a mládeže potřebují PR – a sedm prvních stránek Archy na ni nachází kladnou odpověď.

  „Celoroční činnost organizací si zaslouží péči v oblasti PR,“ soudí například Eva Fruhwirthová z třebíčského Halahoje ve stati nazvané „PR není jen pro firmy, potřebují ho i neziskovky“. A hned pokračuje: „Pravidelné tiskové zprávy informující média o tom, co připravujete, dobře udržovaný web, spolupráce s rodiči a nové nápady jsou tím, co zviditelní organizace v očích veřejnosti, a navíc pomůže budovat dobré vztahy navzájem.“ Dlužno dodat, že autorka pracuje v komunikační a PR agentuře Commservis.com, ve prospěch svého sdružení se zabývá PR, komunikací a vzděláváním a podílí se i na přípravách a mediálním zastupování regionálních Bambiriád a Regionálních vzájemných výměn zkušeností.

  „Public relations v Letním domě“, „Píárko u debrujárů“, „Junák – cesta k osobnosti“, „Regiontour 2010 a ČRDM“ či „FoS ČR na Regiontouru“ jsou názvy dalších příspěvků tak či onak mapujících neziskový terén v krajině PR. O významu reklamy a úloze médií při šíření dobrého jména zavedené značky je přesvědčena i projektová manažerka známé Bambiriády Blanka Lišková. „Pro mě je nejdůležitější asi komunikace s médii. To je oblast, kterou nelze vůbec vynechat, a jsem přesvědčena, že zde máme ještě trochu mezery. S novináři komunikujeme , ale strašně ráda bych docílila daleko větší informovanosti nejen o Bambiriádě, ale všeobecně o neziskovém sektoru v oblasti volnočasových aktivit právě prostřednictvím novinářů – třeba při osobních setkáních nebo jiných neformálních příležitostech,“ říká Blanka Lišková v rozhovoru Josefa Kudrny pro zpravodaj Archa. O tom, že PR může mít i hravou podobu, se mohou čtenáři jeho prvního letošního čísla přesvědčit třeba při luštění redakční hřebenovky…


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 1/2010 prohlédnout ZDE.


  Témata Archy v roce 2010 spolu s termíny uzávěrek příspěvků pro jednotlivá čísla naleznete na http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062702


   

  Autor