Obálka Archy č. 2/2010„Je mylné se domnívat, že dětské neziskovky jsou vzájemnými konkurenty a že každá nová organizace zabývající se programy pro děti je nežádoucí. Tento způsob uvažování funguje v ekonomickém světě, kde si firmy hlídají své teritorium a připravují strategie, jak své konkurenty vyřadit ze hry. V oblasti, ve které se pohybujeme my, jsou trošku jiná pravidla. Záleží však na nás, jak je nastavíme,“ píše Eva Fruhwirtová v úvodníku Archy č. 2/2010. Jejím tématem je spolupráce dětských neziskovek na místní úrovni.

  I letmé prolistování sešitu naznačí, které příspěvky se do námětu „strefily“. Pod titulkem Koordinovat úspěšně Bambiriádu = mít sehraný tým zpracovali Blanka Lišková s Josefem Kudrnou vyjádření hlavních koordinátorů známé akce České rady dětí a mládeže (ČRDM) k danému tématu. „V Moravskoslezském kraji spolupracují velká i malá dětská sdružení nejen na realizaci Bambiriády, ale i na její přípravě už od podzimu předchozího roku. Bohatě nad to, jak vyžadují pravidla Bambiriády,“ informuje kupříkladu šéf ostravské akce Mojmír Nováček. „V místních štábech jsou zástupci pěti až sedmi organizací a všichni pak aktivizují své členy,“ dodává a situaci ještě dále zevrubně rozvíjí.

  Jiřina Falková zase popisuje únorovou Regionální výměnu zkušeností v Pacově. Sjelo se tam asi 150 mladých lidí, převážně z Vysočiny. Kromě jiných se na RVVZ setkala i tři spřátelená občanská sdružení: slavičínský Život trochu jinak, mikulovské uskupení 7 DNÍ a třebíčský KADET. „Novinkou na RVVZ byla komunikace sluchově postižených, kde strávila Lucka celé dopoledne a od lektorů, kteří znakovou řeč používají denně, se učila základní znaky a porozumění. Nutno poznamenat, že všech vybraných programů se bez problémů mohl díky vstřícnosti lektorů a pomoci kamarádů zúčastnit i náš nevidomý kamarád Vojta,“ uvedla autorka článku nadepsaného Víkend na RVVZ nebyl ztraceným časem.

  Tematickým příspěvkem nazvaným Brno opět slaví Mezinárodní den Romů obeslala Archu také Jana Vejplachová, výkonná ředitelka Společenství Romů na Moravě. Jak upozorňuje, „zajímavostí těchto oslav je mimo jiné to, že již od roku 2007 je pořádají všechny brněnské organizace , které pracují s Romy, společnými silami. Hlavním organizátorem je letos Společenství Romů na Moravě, které dalo před lety podnět ke společným oslavám a k tradičnímu průběhu oslav, partnery jim jsou Muzeum romské kultury, Drom, IQ Roma servis, Ratolest Brno a Petrov.“ Pokud jde o spolupráci dětských a mládežnických neziskovek, o situaci ve svém regionu zevrubně referuje také Roman Málek z Občanského sdružení Altus, a sice v textu uvozeném titulkem Za jeden provaz.

  V rubrice Představujeme najdou čtenáři Archy prezentační článek dalšího z členských sdružení ČRDM. Tentokrát se v něm představí nezisková a nepolitická studentská organizace Erasmus Student Network Česká republika. Barbora Pavlíčková přibližuje její poslání následovně: „ESN ČR spojuje a podporuje mezinárodní studentské kluby působící na českých vysokých školách tím, že vytváří platformu usnadňující vzájemné kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností mezi jednotlivými členy ESN, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. V jejím vedení sedm studentů z různých českých univerzit, v čele stojí od července 2009 Jana Reháková z Vysoké školy ekonomické v Praze. Hlavním posláním jednotlivých klubů sdružených v ESN ČR je pomáhat zahraničním studentům, kteří se rozhodli strávit část svého studia na českých vysokých školách. Společně usilujeme o co nejlepší integraci zahraničních studentů do českého prostředí a mezi místní studenty, to vše na dobrovolnickém principu „studenti pomáhají studentům“.

  Druhé letošní číslo Archy rovněž informuje o setkání zástupců ČRDM s vedením Strany zelených a ČSSD ohledně Memoranda o podpoře práce s dětmi a mládeží, avizuje 12. ročník Bambiriády včetně humanitární sbírky ve prospěch studentů gymnázia v kosovském Podujevu a zaznamenává i návštěvu tuniského velvyslance v ČRDM. Přináší také užitečné poznámky k zákonu 111/2009 Sb., o základních registrech, reflektuje ocenění dvou dobrovolníků programu Make a Connection a všímá si nové publikace sdružení Boii „Oppidum České Lhotice aneb Putování za Kelty na Chrudimsku“. V Arše si dále můžete přečíst článek Martiny Bromové ze sdružení Letní dům o pozoruhodném projektu Spolu o krok dále, který pomáhá připravovat mladé lidi z dětských domovů na samostatný život, který je po odchodu z domova čeká. Hnutí Brontosaurus na stránkách Archy vyhlásilo 16. ročník ekologicky zaměřené výtvarné soutěže „Máme rádi přírodu“ a od Kolpingova díla ČR se čtenáři dozvědí, že novým pražským arcibiskupem se stal duchovní správce zmíněného sdružení Mons. Domink Duka.


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 2/2010 prohlédnout ZDE.


  Témata Archy v roce 2010 spolu s termíny uzávěrek příspěvků pro jednotlivá čísla naleznete na http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062702


   

  Autor