Obálka Archy č. 3/2010„Rádi a pravidelně zařazujeme do programu tábora pro děti v kategorii 9 – 15 let mezidružinové klání. Tábor Radost totiž žije družinovým duchem, „klučičí“ a „holčičí“ družiny tvoří ideálně osm dětí různého věku v čele s táborníkem – rádcem nebo rádkyní. Část programu probíhá po družinách a právě mezidružinové klání je ideální příležitostí pro to, aby družina ukázala, jak se její členové dosud stihli poznat a sžít,“ popisuje Marie Lukasová, jak to chodí o prázdninách ve Středisku Radost. A nejspíš nejen tam. Právě táborové hry – náměty a praxe jsou ústředním tématem třetího čísla letošního ročníku časopisu Archa.

  Petra Valterová ze sdružení Děti bez hranic se v něm rozepsala o problematice volného času městských dětí, konkrétně těch pražských, Jana Šoupalová z Duhy o dobrovolnických prázdninových workcampech a Lukáš Kučera z o. s. Velký Vůz připomíná svým článkem deset let pestré činnosti zmíněného sdružení. Včetně tradičních akcí, jako jsou „Křídla“, „Ikarie“, Drsné hory“, „Matrix“, „Octogina Octo“ a další…

  „Pro nás je hra v podstatě hlavním výchovným prostředkem, a je tudíž naprosto zásadní. Předpokládám, že i na táborech pořádaných jinými sdruženími nebo pořadateli jsou hry v různých podobách nutnou složkou programu,“ říká Jakub Kořínek, projektový koordinátor pionýrské kampaně Opravdu dobrý tábor. Zástupci Pionýra se v diskusi s novináři na dubnové tiskové konferenci ke startu šestého ročníku zmíněného projektu vyjádřili mj. i k tématu táborových her – a Archa byla při tom.
  Na podobné otázky jako pionýři odpovídali v „táborové“ anketě rovněž respondenti z Boii, z Junáka, z Asociace TOM, z České tábornické unie, z Duhy, z Občanského sdružení Altus a ze sdružení Život trochu jinak. „Tábor 1990 – Východní hvězda – mořeplavecká výprava plující za kořením do východní Asie, tábor nabitý výpravnými detaily, táborové náměstíčko ztělesňující palubu lodi, obrovská červená plachta vzdouvající se nad táborem,“ uvedl kupříkladu skaut Janek Dočekal v odpovědi na otázku, jaká táborová hra z dětství mu nejvíc utkvěla v paměti.

  Společenství harmonie těla a ducha – tak se jmenuje občanské sdružení dětí a mládeže, které pečuje již 18 let o mimoškolní aktivity zdravých, ale především zdravotně a sociálně handicapovaných dětí a mládeže. Organizuje pravidelnou klubovou činnost, víkendové akce a veškerá prázdninová volna v průběhu roku. Akcí se ročně zúčastní na 650 dětí z celé České republiky, přičemž podíl handicapovaných činí více než 50 procent z nich. Medailonek Společenství harmonie těla a ducha pro čtenáře Archy připravil předseda tohoto členského sdružení České rady dětí a mládeže (ČRDM) Vladimír Bílek.

  Letošní „trojka“ tištěného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže přináší dále rozhovor s Vladislavem Sobolem, dobrovolníkem Duhy, oceněným resortní medailí ministerstva školství. Vladislav Sobol obdržel medaili MŠMT druhého stupně za dlouholetou práci ve prospěch dětí z dětských domovů, pro něž vydává časopis Zámeček. Archa si všímá také prezentace ČRDM na půdě Pedagogické fakulty UK, ekologických aktivit ostravského sdružení Dakota a postupu rekonstrukčních prací tomíků na Opárenském mlýně, jakož i velikonočního zážitkového kurzu uspořádaného sdružením Život trochu jinak pro vidoucí i nevidomé účastníky této akce.

  Nové číslo Archy se podrobněji ohlíží za 32. Valným shromážděním ČRDM, monitoruje postup její pracovní skupiny Stát při získávání politické podpory pro „Memorandum o podpoře činnosti sdružení dětí a mládeže“ (tentokrát u ODS a KDU-ČSL) a upozorňuje na významnou skutečnost, že ČRDM byla 24. dubna 2010 přijata za člena-kandidáta Evropského fóra mládeže. Česká rada tak po letech diplomatického úsilí a představování své bohaté činnosti získala nezprostředkované členství v reprezentativní panevropské platformě národních rad a mezinárodních organizací mládeže.


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 3/2010 prohlédnout ZDE.


  Témata Archy v roce 2010 spolu s termíny uzávěrek příspěvků pro jednotlivá čísla naleznete na http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062702


   

  Autor