Obálka časopisu Archa č. 5/2010„Letošní léto nám všem umožnilo zamyslet se nad koncepcí nejenom vlastního života, ale také sdružení a organizací, ve kterých pracujeme. Je dobré se jednou za čas zastavit, zhodnotit uplynulou práci a najít mezery a rezervy. Teprve potom se můžeme rozhodnout, zda to, co děláme, má dobrý směr. A protože práce s dětmi a mládeží má vždycky smysl, přejme si, abychom energii z letošního léta a táborového ducha přenesli i do nadcházejícího podzimu,“ píše Eva Fruhwirtová v úvodníku letošního pátého čísla časopisu Archa. Jeho ústřední téma zní: „Tento způsob léta zdá se nám být šťastným…“ – a tomu odpovídá i skladba obsahu nového čísla tištěného zpravodaje vydávaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM).

  Archa se tudíž vrací k prázdninám, k táborům a dalším aktivitám, jež dětská a mládežnická sdružení přes léto vyvíjela. Kromě jiného zachycuje též vývoj situace kolem novelizace hygienické vyhlášky, která se zabývá pravidly po pořádání tzv. zotavovacích akcí – tedy i dětských letních táborů (Tomáš Novotný: Stavitel mostů; tisková zpráva ČRDM: Hlavní hygienik navštívil dětské tábory). S Lucií Celbovou se můžete vydat s MŠMT na tábory křížem krážem jižní Moravou a s Tomášem Novotným pro změnu na sněm Ligy lesní moudrosti, uspořádaný k dvacetiletému výročí svobodného woodcraftu. Příspěvek nadepsaný Daleká cesta 2010 zase zavede čtenáře do tábora brandýského oddílu Asociace TOM „Veverk“ a se sdružením „Život trochu jinak“ mohou zájemci okusit Tábor plný protikladů.

  Biblický impulz – to je vlna malých studentských akcí konaných na začátku školního a akademického roku; jejich cílem je, aby se věřící studenti na stejné škole, fakultě, koleji či internátu vzájemně seznámili. Upoutávka na tuto akci v Arše odkazuje na příslušné internetové stránky – a na říjen, kdy má Biblický impulz proběhnout. Článek Rozhodni se sám přibližuje jednu z osvětově-zábavných aktivit Kolpingova díla ČR, uspořádaných ve Žďáru nad Sázavou, a fotoreportáž Michaly K. Rocmanové atmosféru 10. Středoevropského skautského jamboree ConCordia, konaného v Maďarsku.

  Díky Michalu a Karolíně Brunclíkovým a Petru „Hryzalovi“ Dosedělovi se mohou čtenáři podívat také na dva tábory sdružení Duha (pirátský tábor Paprsek, Tajemství Kamelotu); Veronika Benešová a Tereza Majerová zachytily již třetí táboření v Banátu, kam za dětmi našich krajanů v Rumunsku vyrážejí dobrovolníci z Asocioace TOM a Ligy lesní moudrosti, a Martina Veselá nám umožní – alespoň při četbě jejího článku – strávit Léto s Letním domem. Páté číslo Archy neopomenulo ani 4. ročník festivalu Lughnasad v režii sdružení Boii a Krokodýlí závody, pořádané organizací Royal Rangers.

  V souvislosti s ničivými povodněmi, které o víkendu 7.a 8. srpna 2010 pustošily obce především na severu Čech, zveřejnila Česká rada dětí a mládeže ihned výzvu – na jedné straně shromažďovala informace o škodách, které utrpěla její členská sdružení v oblastech postižených záplavami a situaci se snažila dále řešit, na druhé straně se obracela na sdružení, která v tu dobu pořádala tábory, s žádostí o nabídku pobytu dětem z postižených oblastí… Více v materiálu nazvaném Živly i letos řádily na táborech.
  Příspěvek Lucie Celbové pak připomene nejen to, že Generali Pojišťovna a . s. podporuje dobrovolníky, ale také to, že ČRDM jí předkládá několikrát do roka v termínech vztahujícím se k jednotlivým kvartálům seznam pojištěných sdružení s počty pojištěných osob. Nejbližších takovým termínem je datum 30. 9. 2010…


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 5/2010 prohlédnout ZDE.


  Témata Archy v roce 2010 spolu s termíny uzávěrek příspěvků pro jednotlivá čísla naleznete na http://www.crdm.cz/view.php?cisloclanku=2003062702


  Autor